• DOLAR 13.48
  • EURO 15.364
  • ALTIN 771.128
  • ...

“Eksik ölçüp tartanların vay haline! Onlar insanlardan bir şey ölçererek aldıklarında tam alırlar. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında eksik verirler. Onlar o büyük gün için insanların alemlerin Rabbinin huzuruna çıkacakları gün için diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı?”(Muttafifin suresi 1-6 ayetler)

İnsanlardan alırken tam alanlar, verirken eksik verenler...

Başkalarının kültürünü, dilini, öz kaynaklarını ve emeğini alıp onları yersiz, yurtsuz, kültürsüz bırakanlar...

Tartıda hileye başvuranlar...

İnsanların alın terini ve emeğini heba eden…

Modern zaman hırsızları...

Düşünce, dil ve din çalan…

Kültür, müzik ve sanat hırsızları…

Düşünce, ilim, bilim, fen, teknoloji ve hayatın her alanında hileye başvuranlar...

Kurt kalleşliği ve tilki kurnazlığı gibi özelliklere bürünenler...

Bu bazen bireysel, bazen toplumsal, bölgesel ve devlet olarak da, kurumsal bir yapıya bürünerek de karşımıza çıkabiliyor.

Onlar hiç kimseyle paylaşmazlar, sadece kendi bireysel ve ulusal çıkarlarını düşünürler ve bu yolda her türlü hileye başvurur, her yerde, mekânda ve diğer alanlarda kurnazlığa ve hileye başvurmaktan geri durmazlar.

Karanlıklar arkasında pusuya yatarak her türlü maddi ve manevi ihaleyi kapma fırsatı kollayan güçlü hilekarlar…

Vazgeçin bu kurnazlıklarınızdan.

Bakınız hayatını kurnazlık ile dürüstlük arasında geçiren nice hikaye var.

İşte onlardan ibretlik bir paylaşma(pay-leş-me) örneği:

Denilir ki; Aslan bir gün yanına aldığı, kurt ve bir tilki ile birlikte ava çıkarlar.

Aslan ormanda sahipsiz bir geyiği yakalar, kurt köyden bir koyunu, tilki ise bir horoz çalar. Bunları torbalayıp akşam mutfağa dönerler. Tabi aslanın hırsızlıktan haberi yok.

Aslan, kurdu karşısına alarak bu hasılatın usulüne uygun paylaşılmasını( pay-leş) ister.

Kurt paylaşımı (pay-leş) şöyle yapar:

-“Sultanım, Şu geyik sizin olsun,  koyunu da ben halledeyim. Tilkiye de horozu bırakalım, der.

Aslan bu taksimatı yapan kurdun sözünü bitirmesine bile fırsat vermeden bir kükreyiş ve şiddetli bir pençe ile kurdun işini bitirir.

Kurdu bir seksen yere uzatır!.

Sonra tilkiye: 

-“Gel, şu paylaşımı (pay-leş) sen yap” der.

Tilki masanın başına  geçer ve der ki:

“Şu koyun, sizin için kahvaltılık,

Öğle yemeğinde de geyiği yersiniz,

 Hor0z da sizin gibi bir sultana ancak bir çıtırlık çerez olur.”       

Haydi size afiyet şeker olsun efendim, der.

Aslan, tilkinin kurnazlığını biliyordu; ama onun bu derecede tilkileşebileceğini düşünememişti.

Bu şaşkınlığını gizleyemedi ve tilkiye sordu;

“Kimden öğrendin bu adaletli(!) taksimatı? Yani eşit bölüşümü?”

Tilki mırıldanarak:

“Ey büyük sultanımız! Ben bunu yerde yatan kurt ortağımızdan öğrendim” der.

Evet! Bu kadar tilki ve kurt karakterliler çevremizi ve dünyamızı sarmış vaziyette..

Umutsuzluğa kapılmıyor, Allah’ın vaadine güveniyoruz.

 Tüm bozuk düzenlere, karanlık tablolara rağmen adaletli günler yakın olacaktır inşallah.