• DOLAR 16.885
  • EURO 17.833
  • ALTIN 992.103
  • ...

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinde 'İnek Bayramı' diye bir uygulamaları varmış. Daha doğrusu bu etkinlikte İslami değerlere hakaret etme rezilliğinde bulunuyorlar. Yıllardır bu aşağılık davranışlarını ısrarla sürdürme gayreti içerisindedirler. Genel anlamda İslam'a ve değerlerine saldırılar, aleni hale getirildiği bu ülkede; şimdiye kadar 'bu aşağılıkları' yanlarına kâr kalmış ve bu iğrençliklerini halen sürdürmeye devam etmektedirler.

Özellikle sol ve kemalist grupların bu İslam düşmanlığını bilinçli bir şekilde sürdürmeleri ve halkın değerlerine saldırmayı tek sermaye olarak görmeleri; içine düştükleri rezilliğin ve tükenmişliğin açık bir göstergesidir. Kendi toplumuna yabancı, bu toplumun inanç değerlerine düşman ve bu inanç değerleriyle alay edecek kadar alçalmış bir güruhun varlığı akıllara durgunluk vermektedir.

Batıdan devşirilmiş yönetim sistemimizin temel hedefi; seküler/dinsiz bir toplum oluşturmaktır. Toplumun dönüştürülüp İslamsızlaştırılması için her türlü proje uygulanmaya konuldu. Bu uygulamaların daha keskin ve sert bir şekilde sürdürülmesi için bürokrasinin en tepesinde bulunan 'mülkiyelilerin' tetikçi olarak kullanılması tesadüf değildir. İnek bayramı hezeyanları/projeleri ise bilinçli, planlı ve 'bir yerlerden beslemeli' bir taşeron hareketi olduğu asla unutulmamalı.

Bu ülkede dört ayaklı bir ineğe hakaret etmenin bile cezasız kalmadığı bu süreçte; iki ayaklı ineklerin açık bir şekilde İslam'a ve onun değer yargılarına saldırma ve hakaret etme pervasızlığında bulunmaları ve hiçbir cezai müeyyide ile karşılaşmamaları, bu sistemin 'ineklerin vizyonu' ile yol almaya devam ettiğini göstermektedir. 28 Şubat sürecinde, daha öncesinde ve beş-on yıl öncesine kadar başı açık fotoğrafı olmadığı için ameliyat edilmeyen ninelerin 'bu ineklerin vizyonu' ile bürokrasiye yön verenlerin sebep olduğu bilinmelidir.

Yerli ve milli bir duruş sergileyerek halkın inanç değerlerine saygı gösterenleri ve hassasiyet göstererek bu değerleri 'milletin inanç' değerleridir diye sahip çıkanları tebrik ettiğimizi ifade etmek gerekir. Toplumun huzur ve refahı için çalışan, kültür ve geleneklerine saygılı hareket eden ve inanç değerleriyle barışık bir yönetim anlayışını ortaya koyan mülkiyelilerin varlığı da toplumun çok önemsediği bir güzelliktir.

Bu Müslüman ülkede İslam'a hakaret ve alay etmek ne kadar aşağılık bir durum ise; İslam'a saygı göstermek, toplumun kültür ve geleneklerine sahip çıkmak da insanlık izzet ve onurudur. Özellikle bazı karanlık mihrakların İslam'a saldırma alışkanlıklarından vazgeçmeleri gerekir. Bu toplumun inanç değerleriyle barışık yaşamalarını artık öğrenmeleri lazımdır. Bir ömür boyunca ineklik ayaklarına yatarak kendilerini 'inekliğe mahkûm' etmelerine gerek yoktur. Az bir tefekkür ve gayretle insan taklidi yaparak, insan formuna dönüşebilirler.

Bu ülkede istemediğiniz kadar çiftliklerde, ağıllarda inek ve öküz vardır. Kendinizi bu zümreye dâhil ederek bayram yapmanıza gerek yoktur. İnsan olarak kalmanızı, insanlık izzet ve onurunu yaşamanızı ısrarla sizlerden istiyoruz. Ama kendinizi hala bu onur ve izzete layık görmüyorsanız; sizler için de bir inek çiftliğini kurmaya mecbur kalacağız.