• DOLAR 6.949
  • EURO 8.211
  • ALTIN 441.366
  • ...

Birbirilerine tamamen zıt gibi görünen bazı partilerin, el altında ciddi bir şekilde işbirliği yaptıkları, kâğıt üzerinde olmasa bile sözlü olarak çok etkili bir ittifak kurarak seçim işbirliğine gittikleri son yapılan itiraflarla ortaya çıktı. Aslında herkesin açıkça bildiği işbirliği, bir tarafın itirafı ile netlik kazanmış oldu.

Siyasetteki kirlilik ve bu kirli zeminde oluşturulan işbirliği mide bulandıran cinstendir. Dayandıkları seçmen kitlesine yönelik büyük bir hakaret içeren bu kirli işbirliği, seçmenlerine yönelik soğuk duş etkisi yaparken; kirli zemine uygun yalan, dolan, iftira, hakaret ve ikiyüzlülük de yakalarına yapışmaktadır. 'Aman nasıl işbirliğimizi ifşa edersin' şeklindeki kimi sesler ise işin varmış olduğu kokuşmuşluğu orta yere sermektedir.

Siyasette ve söylemde zıt olduklarını söyleyenlerin, seçimlerde ortak bir şekilde hareket etmeleri, akıllara 'aynı karanlık mahfil' tarafında kulaklarından çekilerek hizaya getirildikleri sonucunu bize göstermektedir. Böylesi kirli bir zeminde ise ilkeli bir duruş,  dürüstçe bir yaklaşım ve halkın hassasiyetlerini öncelemek gibi erdemli ve insani bir siyasetin ortaya çıkmasını beklemek ise safdilliktir.

Dayandıkları seçmen kitlesinin hassasiyetlerini hiçe sayarak, kendilerine verilen direktiflerle politikada var olmaya çalışanlar; ifşa olan ortaklıklarını gizlemek için hakaret dâhil birçok yola başvurarak, bu zemini nasıl kirli ve iğrenç hale getirdiklerini görüyorlar mı? İsteyerek ve bilerek çıktıkları bu yolda millete ve ülkeye kaybettirdiklerini hiç hesaba katıyorlar mı?

Tam da böyle kirli bir zeminin figüranı olanların kulağına, darbe çığırtkanlığı yapmaları üfürülmekte, kaos ve ümitsizlik pompalanarak her alanda panik havasının oluşması için toplumu sarsacak fiillerin piyonu haline gelmeleri sağlanmaktadır. Verilen görevlerini icra ederlerken, bir taraftan toplumun değerlerine saldırırken, diğer taraftan kendisinin ve güttüğü politikanın yegâne kurtuluş yolu olduğu pişkinliğini halka yutturmaya çalışmaktadır.

Mertçe, halka gerçek yüzlerini göstermek ve politikadaki nihai hedeflerini ortaya koymak, politikacının ilk görevidir. Bu görevinde samimi olmalı, yüklendiği bu misyon ile toplumu ve ülkeyi bir adım daha ileri götürmenin endişesi içerisinde olmalıdır. Milletin hassasiyetlerini baş tacı edinmeli, halkın istek ve özlemlerini gerçekleştirme yolunda bütün araçları seferber etmelidir.

Kirli ittifaklar ve ikiyüzlü söylemler, aldatıcı bazı hedeflere sizi ulaştırabilir. Kısa vadeli bazı menfaatleri sağlayabilir. Kirli ve gizli birlikteliklerin oluşturduğu çarklarla bazı rantlar devşirilebilir. Saman alevi gibi bazı başarılar da ortaya çıkabilir. Ama kirli ittifakın sızdıracağı şey 'pislik' olacaktır. 'Küp içindekini sızdırır' misali, yalan ve ikiyüzlülük üzerine kurulan bir birliktelikten; hakaret, iftira ve hezeyan orta yere serilecektir.

Tarih, bizden önceki politikacıları ve yapıp ettiklerini bize aktarıyor. Milletin hafızasında kimisi 'hayır ile' anılırken, kimisi de kara yüzleri ve işledikleri melanetleriyle bilinmektedir. Tarih, bugünün politikacılarını ve güttükleri siyasetlerini de bizden sonraki nesle aktaracaktır. Yine kimileri sergiledikleri dik duruş ve ilkeli siyasetle hayırla yâd edilecekler, kimileri de ortaya koydukları kirli politikalarla ve kara yüzlerle anılacaklardır.

 

 

Yazarın Diğer Yazıları