• DOLAR 13.43
  • EURO 15.182
  • ALTIN 791.748
  • ...

Önümüzdeki çarşamba günü, yani 18 Ağustos'a denk gelen tarihte, İslam Ümmeti olarak Aşura, Hz Hüseyin ve Kerbela hadisesini anma gününü idrak edeceğiz inşallah... İslam Kültür Müktesebatında önemli bir yere sahip olan Muharrem ayının onuncu gününe Arapça'da "Aşura"  denilmektedir. Bu ay içinde savaş yapılması haram kılındığı için  'Muharrem' yani haram kılınma ismiyle anılmıştır. Bu ayda savaşmanın haramlığıyla ilgili Bakara suresinin, 217. ayetinde: "Sana haram ayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki: Onda savaşmak büyük günahtır..." buyrulmuştur.  

Ümmetin nezdinde önemli bir yere sahip olan Muharrem ayı; Hz. Ömer (ra.)'in Hilafeti döneminde, Resul-i Ekrem  (s. a .v)' in  Mekkeden Medine'ye hicret ettiği sene baz alınarak Hicri Takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

İşte tam da bunun için Muharrem ayına Müslümanlar tarafından özel bir önem atfedilmiş, bundan sonraki tarihi süreç içinde de bu aya hürmet göstermek, tebrikleri kabul etmek, Hz. Hüseyin(as.)'ın ruhuna uygun merasimler, anma etkinlikleri tertip edip mücadelesini anlatmak, bu kutlu kıyamın mesajını genç kuşaklara aktarmak, Kerbela ruhunu canlı tutmak için şiir ve mersiyeler okumak bir gelenek olmuştur.

Muharrem ayında başka hadiseler meydana gelmiş olsa da Müslümanlar için en kayda değer olanı, hiç şüphesiz İmam Hüseyin ve aile efradının Kerbela çölünde susuz bırakılarak vahşice katledilmeleridir.  

Seyyid'üş Şüheda İmam HüseyinHicri 10 Muharrem 61tarihinde Kerbela'da 72 yaranıyla birlikte ahlaki zaafiyetleri olan Emevi Hükümdarı Yezid ve askerleri tarafında çok vahşiyane metotlarla şehit edilmişti.

Müslümanlar, zalimlere karşı kıyam ruhunu diri tutmak adına, milyonlar O'nun şehadet yıldönümünde hep bir ağızdan: "Her gün Aşura, Her yer Kerbela! Hüseyin iftiharımız, Şehadet intizarımız! Kahrolsun Yezitler! Kahrolsun Amerika!  Kahrolsun İsrail! " feryatlarıyla özel matem ve anma merasimleri düzenlenmektedirler. Kaldı ki İmam Hüseyin salt Şii dünyanın değil, ümmetin tamamın ortak değeridir.

O, zulme ve devrin zalimlerine karşı kıyam ederek İslam'ın izzet ve şerefini korumuştur. Ceddi Muhammed (as.)'ın sünnetini ihya yolunda izzetli yaşamayı tercih etmiş, yetmedi ümmetin başına musallat olmuş Yezid gibi fasık ve zalim bir devlet başkanına başkaldırarak büyük bedeller ödemiştir.  

28 Şubat soğuklarının buz kestiği zor zamanda, İmam Hüseyin âşıklarından binlercesinin nasibine zindan, sonraki süreçte de sürgün düşmüştü. Zindan ve sürgün acılarını iliklerine kadar yaşayan bir kardeşiniz olarak, gurbet ellerde çile doldurduğum yıllar gözyaşları içinde doğaçlama Hz Hüseyin ve Kerbela temalı bir şiir kaleme almıştım.  

Yerküre ve Kerbela'm elifin gölgesinde, 

Hu hu!...Zikirleri kumruların dilinde 

Kumrular kanat çırptı şehide selam durdu. 

Baştanbaşa yaralı Fırat acılar yurdu. 

                                                                          

Ben seçilmiş kurbanım, pâk ceddimin dilinde. 

Bedenim şerha şerha  kılıçlar darbesinde, 

Kumrular kanat çırptı şehide selam durdu. 

Baştanbaşa yaralı Fırat acılar yurdu.  

 

Bir bulut İmamın üzerini gölgeliyordu. 

Mahzun bakışlı bulut kumruya soruyordu: 

Sen kimsin? Ey reften ayrılan acılar kuşum. 

Ben Cibril-i Eminim vahiy ile dolmuşum ! 

 

Topla kanadını, uçuver Emin'in ülkesine... 

Tez haberi uçur gel ceddimin hanesine, 

Aç kumru kanadını temiz ruhlara aç! 

Yankıla aşk bulutu nisan yağmurları saç !

 

Durma kumru durma Zehra'yı getir. 

İçimdeki volkanı, acı hasreti dindir. 

Aslan yürekli babam, Ali Haydar'ı getir. 

Kumrular kanat çırptı şehide selam durdu. 

Baştanbaşa yaralı Fırat acılar yurdu! 

 

Ey Hüseyin'in dedesi, ümmetinin nefesi! 

Kalbi arılık Kâbesi Muhammed'in reyhanesi,

Siyah taş sedef oldu burada, gözyaşı inci, 

Kumrular kanat çırptı şehide selam durdu. 

Baştanbaşa yaralı Fırat acılar yurdu! 

 

Kan revan içinde Hüseynimin bedeni, 

Goncalar patlayıverdi sıvazlanınca teni, 

Can dudaklarımda daha ne olur alın beni. 

Medine'nin gülüne götürün beni!

 

Su içirilmeden hangi kurban kesilmişti? 

İhtiraslar uğruna bedenler çiğnetilmişti.

Son kez baktı Hüseyin dedesine, 

Alemlerin rabbinden, gönlüm yok gerisine... 

Veylolsun Yezid, Ziyad ve Şimr'in silsilesine!

 

 

İmam Hüseyin ve yarenlerine selam binler selam olsun!