• DOLAR 8.273
  • EURO 9.783
  • ALTIN 500.571
  • ...

Şehid Üstad El – Benna düsturumuz, rehberimiz, hayat kılavuzumuz Kur’an’dır dedikten sonra “vel cihadu sebiluna” der.

Evet, şehit;  Allah’ı yegane rab, ilah, kanun koyucu, mutlak hükümran, hakiki muhabbete en layık olan ilan ettikten sonra Allah’ın son elçisinin de önder ve öğretmen olduğunu, Kelam-ı Kerim’in de bu sevdanın kitabı ve kılavuzu olduğunun altını çizmişti. Son olarak bu sevdanın bu davanın yolunun cihat olduğunu yani Allah’ın arzu ettiği maksada erişmek için son nefese dek cehd ve sebat etmenin gerektiğini belirtmiş.

Peki, cihat nedir?

Teoride cihadın ne olduğuna baktığımızda sözlük olarak; gayret etmek ve bir işi yapabilmek için bütün imkânları kullanmak olduğunu görüyoruz. Kelam-ı Kerim’de ve hadisi şeriflerde ise Allah yolunda savaşmak anlamında kullanıldığı gibi dini öğrenmeyi, dinin emir ve yasaklarına uymayı, haram ve günahlara karşı nefis ile mücadele etmeyi, İslam’ın bilinmesi, yaşanması ve yücelmesi için her tür çaba ve çalışma anlamlarında da kullanılmış.

Cihadın farklı anlamlarda kullanılmasında zaman, mekan ve şartların tesiri olmuştur. Mesela Mekke döneminde; İslam’ın tebliği ve dinin emir ve yasaklarına riayet anlamında kullanıldığı gibi Medine döneminde ise birebir Allah için Allah yolunda savaşma anlamında kullanılmış.

Fakat cihat kavramının söz konusu olduğu tüm durumlarda görmezden gelinmeyecek hakikat, Müslümanların aktif olması, hareket halinde olmasıdır.

Zira cihat hangi anlamda ifade edilirse edilsin hareketi, çabayı, gayreti, çalışmayı gerektirir.  Emri bil maruf nehyi anil münker de tebliğ ve davet de, ilim öğrenmek ve ilim öğretmek de,  savaş meydanında savaşmak da nefisle mücadele de de vaziyet aynıdır.

Teori olarak Kelam-ı Kerim ve hadisi şeriflerde bunu gördüğümüz gibi pratiğini de asr-ı saadette farklı örnekleriyle fazlasıyla görmek mümkündür.

Duruma göre en büyük cihat anne-babaya itaat olmuş, dürüstçe bir ticaret olmuş, infak etmek olmuş, savaş meydanında at koşturmak, kılıç-kalkan kullanmak olmuş, duruma göre de nefsi tezkiye olmuştur.

Vaziyet buysa Şehit El Benna hangi maksada binaen “yolumuz cihat” demiştir?

Rahmetli Ali Ulvi KURUCU, bu suale cevaben hatıratında bu düsturdan şöyle bahseder:

“Yolumuz cihaddır. Davamızı yaşatmak, Müslümanların maddi manevi varlığını benliğini korumak için mücadele ederiz. En büyük emelimiz Allah yolunda şehid olmaktır.”

Yani bundan anlaşılan, Şehit El Benna; İslam davasının yücelmesi ve İslam ümmetinin layık olduğu pozisyona gelmesi için daima çaba ve gayret içerisinde olmayı kastetmiştir. Bizim de şehit gibi meşrebimiz, iştigalimiz, mücadelemiz, cihadımız; Allah yolunda didinmek, Allah yolunda çaba ve gayret içinde olmaktır. Rabbim zaman, zemin ve şartların ihtiyacına binaen Allah namına kendisini müsait eden ve hayatının ahirinde şahadetle taltif olan kullarından eylesin, vesselam.