• DOLAR 5.797
  • EURO 6.495
  • ALTIN 277.84
  • ...

ŞUBATTA AÇAN ŞEHADET GÜLLERİ

Miladi aylardan Şubat ayının Müslümanlarda bıraktığı izler, hiçbir zaman silinmeyecek niteliktedir. Şehitlerin yoğun olarak mutluluk yurduna hicretleri, özlenen diyara, ebedi âleme, sonsuz mutluluk denizine yelken açmaları, yoğun olarak bu aya denk gelmektedir. Hikmeti anlamaya ve anlamlandırmaya muhtaç…

Bu ayda Şehitlikte yoğunluk ve birçok Âlim şehit edildiği için, bu aya ‘’ Şehadet ayı’’ dememizde bir sakınca olmasa gerek. Şubat ayı çıkmadan Mısırdan gelen dokuz kardeşimizin şehadet haberi yine dikkatlerimizi bu aya çekti.

Bu ayda Şehadet makamına ulaşan Şehitlerimizden bazıları şunlardır.

Hama şehidleri, İskilipli Atıf Hoca, Erbilli M. Esad Efendi, İmam Hasan El-Benna, Seyh Said ve arkadaşları, Malcolm X, El-Halil Camii şehidleri, Şeyh İzzeddin El-Kassam, Seyyid Abbas Musavi, Şeyh Ragıb Harb, Şeyh Şamil, Süleyman Akyüz, Metin Yüksel, Molla Giyasettin Barlak, Molla Zeki Atak ve Mısırda idam edilen dokuz şehit…

Aslında Şubat ayındaki şehadet yoğunluğu tevafukta olabilir. Bu ayda Şehit sayısının niceliksel artışının hikmetini anlamalıyız. Zaten şehadet başından sonuna kadar hikmet pınarıdır. Çünkü asıl olan şehadettir. Şehadet bir çağrıdır tüm nesillere ve çağlara… Diyor Şehit Metin Yüksel. Bu çağrı bir zamanla sınırlandırılmamalıdır.

Ne zaman ki Müslümanlar pasiflik, dünya sürgününe kendilerini kaptırma ve yaşayan ölü moduna geçmeye yüz tutmuşlardır, Allah Şehitlerle onları diriltmiş ve Şehitlerin kanları ümmete can olmuş ve diriliş neslini oluşturmuştur.

Şehadetin ne zaman ve nasıl geldiğinden öte, önemli olan şehadetin kendisi ve şehadeti bulmaktır. Şehit İslam bahçesinde açan bir güldür. Bu gülleri soldurmakla veya koparmakla şehitler bitmez.

Bir Şeyh Sait gider, bin Sait gelir. Bir Hasan El Benna Şehit edilir, Mısır Rabia Meydanı Hasanlarla, Hüseyinlerle dolar. Seyit Kutup idam edildi, ancak fikri ve düşüncesi günümüze kadar Müslümanlara yol oldu, karanlıkları aydınlatan ışık oldu. Şehitler kervanı Habil ve kabilden beri yolunu sürdürmüş, dünyanın sonuna kadar da bu yolculuğuna devam edecektir. Bu kutlu kervanın yürüyüşü insanlık için hayattır.

Şehitler için Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyurmaktadır:

Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz hissedemezsiniz. (Bakara 154)  

Şubat ayının bizlerde uyandırdığı bir diğer duygu, tevhit ile küfrün sürekli mücadelesidir. Eğer bir yerde şehit varsa orda zulüm var, savaş var, adaletsizlik var demektir.

Hayatta her şey zıddı ile kaimdir.

28 Şubat 1997 yılında bu iki zıt düşünce, zihniyet ve hayat biçimi, tarihin tekerrür etmesiyle tekrar karşılaşmıştır.

Bunlardan birisi bu ayda yabancılaşmanın, düşmanlığın ve zulmün post modern versiyonu 28 Şubat darbesi, diğeri ise Şubat ayının`` Şehadet ayı`` olması ve bu ayda şehadet ikliminin yaşanmasıdır.

28 Şubat post modern darbesinin fikri yapısı ile Şehadet ehlinin fikri yapısı, tarihsel süreç içinde sürekli karşı karşıya gelmiştir.

Hak ve batıl, doğru ile yanlış, mustazaflar ile müstekbirler, Yezitler ile Hüseyinler, doğu ile batı…

28 Şubat post modern darbesi kendisine beslenme kaynağı olarak Müslümanlar ile savaşı seçerken, Şehitler bunların beslendikleri kaynakları kurutma yolunu seçerler.

28 Şubatın bin yıl süreceğine inananların çıktıkları yolu, Şehitler kanlarıyla ve canlarıyla ummadıkları yerden keserler.

28 Şubatçıların oluşturduğu karanlığa, Şehitler bir güneş gibi doğar.

Onlar bozar insanlığa mutluluk saçan yolları… Şehitler yol olur, kervan olur, ışık olur, yol gösterirler insana ve insanlığa…

Onlar kendi mutlulukları için binlerce insanı öldürme yolunu seçerken, Şehitler kendi canlarını vererek binlerce insana mutlu ve huzurlu bir hayatı yaşatma yolunu seçerler.

‘’ De ki: "Hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkûmdur."(İsra;81)

İşte Şehitlik hakkın yeryüzüne hâkim olması için mücadele veren, cihat eden ve bu mücadele sonunda hiç çekinmeden canlarını verenlerin elde ettikleri makamdır.

Bütün Şehitlerimizin Şehadetleri kutlu olsun…

Selam ve dua ile…