• DOLAR 5,8025
  • EURO 6,6095
  • ALTIN 263,951
  • ...

Problemlerin yoğun olarak yaşandığı dönemlerde muvahhid bir Müslüman olarak kalmak zordur.

Bizim görev ve sorumluluklarımızın içinde Müslüman olarak dünyayı yorumlamaktan daha önemli olan dünyayı değiştirmekle mükellef olduğumuzun farkında olmaktır. Lakin yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır. Müslüman kolay olana değil zora talip olandır. Bütün elçiler, nebiler, alimler ve İslam`ı dava edinenler bu yola talip olmuş, yol ve yolculuğun gereklerini yapmışlardır. Hasan el Benna şöyle diyor: "Davamız İslam, rüknü ise çiledir; dileyen gelsin." Bu yola pasta ile börek ve çörekle davet olmaz. Bu yola, insanların duygularını suiistimal ederek de davet olmaz. 15 Temmuz bu mezkûr durumun vahametini bize göstermiştir. Bu yola akılla ve vahiyle davet yapılmalıdır.

Bunun yolu Kur'an`da ilk nazil olan ayetlerle birlikte gösterilmiştir. Yol buradan başlar…

Önce tasavvurun inşası oluşturulmalı, bunun üzerine amellerin ihyası bina edilmelidir. Yolu Allah`a has kılarak ihya ve inşa çalışmaları yapılmalıdır. Yolun uzunluğu göz önüne alarak yol azığımızı bize yetecek kadar tedarik etmeliyiz. Azığımız arasında emrolunduğumuz gibi dosdoğru olmak mutlaka bulunmalıdır.

Bizim yol sorunumuz yoktur. Yolcu sorunumuz vardır. Yolda dökülme sorunumuz vardır. Dünyevileşmek, takılıp kalmak, yoldan sapmak, şaşırmak, yol üzerindeki albenili çağrılara aldanmak sorunumuz vardır. Yol sorunu olanlarla yolda sorunu olanlar bir değildir. Bizim yolda sorunları olanlarla sorunumuz vardır. Yol bilgisine sahip olmak yeterli değildir. Seyyit Kutub`un deyimiyle yoldaki işaretleri bilmek, bilmek yeterli değil bu işaretlere uymak gerekiyor. Yolculuğun kazasız sona ermesi için...

Yol sorunu yolda olanın sorunu değildir. Yolda karşılaşılan sorunlar rahmet iken, yol sorunuyla yaşamak felaketin ta kendisidir.

Şeytan Allah`a (CC) şöyle demişti: "Ben senin doğru yolun üzerinde oturacağım. Onlara önden, arkadan, sağdan ve soldan yanaşacağım..."

Yolda şeytan ve şeytani düşüncelerle mücadele etmek erdemdir. Ancak yol sorunu yaşamak felakettir. Bu felaketten kurtulmak; ancak yola çıkmak, yolda kalmak ve bütün zorluklara rağmen mücadele etmekle sağlanır.

Yolda olmak uyanık olmayı gerektirir. Yolda karşılaşılan sorunlar ancak vahyin aydınlığında çözülür.

İşaretlere ihtiyaç duyma, geriden gelenlere ise işaretler bırakma sorumluluğu yolda olmanın gereğidir. Bu yönde gösterilecek çaba amellerin en hayırlılarındandır.

Yolda yaşanılan bunaltıcı sorunların etkisiyle sabırsızlık gösterilmemelidir. Karanlığın en yoğun olduğu an aydınlığa en yakın olan andır.

Yolda olmak bedel gerektiren bir ameldir. Gül dermeye dikensiz yollardan gidilmez. Yolda olmak, zor zamanda konuşmak, zor zamanda Allah yolunda ‘ben de varım` diyebilmektir.

Hedefe ancak yolda olanlar varabilir. Yola beraber çıkanlar ve yol boyunca beraber olanlar yolda karşılaşanlar gibi değildir. Belki yolda birçok insan sizi terk edecektir, yalnız kalabilirsiniz. O zaman mesele yolda olmaktır deyip yolumuza devam etmeliyiz.

Kulluğun Allah`a has kılındığı her iş, başarılmış bir zaferdir.

Modern dünya bugün buhranlar içindedir. Modern Batı dünya tarlasına zulüm ekmektedir. Yollarımıza hıyanet dökmektedir. Yürünen yolda Modern insanın, bireyselleşme ve dünyevîleşme hastalığı vardır. Bu zorlukları ancak Muhammedi yola talip olanlar aşacaktır. Yesrib`in Medine`ye, medeniyete yol bulması ve bu yolu takip etmesi, vahyi hayata taşıyanların yol haritasıdır. Bunlar; çağı, olayları, insanları gerçek zamanlı okuyabilenler; yoldaki işaretleri ter, kan, gözyaşı ile çizebilenler aşacaktır.

Bu yolun adı Sırât-ı Müstakimdir. Yolun başı da sonu da "La ilahe illallah" hakikatidir. Akıbetin hayra evrimi Kur`an`ı çağın idrakine sunma, sorunlarla vahyin aydınlığında yüzleşerek yol almak...

Mehmet Akif`in:

Doğrudan Kur'an`dan alarak ilhamı,

Aslın idrakine söyletmeliyiz İslam`ı!

Şuuruyla yolda olmakla mümkündür. Mazeretlere, tezlere, fikirlere ve bütün zorluklara karşı, mesele yolda olmaktır... diyerek devam etmeliyiz.

Selam ve dua ile...