Asıl yatırımlarımız infak ettiklerimizdir

“Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkâr edenler ise zalimlerin ta kendileridir.” (Bakara,254)

Allah (c.c), o korkunç gün gelmeden önce malımızı, O'nun rızası yolunda infak etmemizi istemektedir.

İnfak: Helâl yollarla elde edilen malı, ihtiyacı olanlara ve dinin gerekli gördüğü yerlere harcamadır. Belirlenmiş bir miktarı yoktur. İslâm dini ile beraber mevcut olan bir prensiptir.

Geçmiş zamanlardan bu yana insanın fıtratında cimrilik olgusu vardır. Bu sebeple olmalı ki, Kur'an'da mal biriktirme ile ilgili bir emir yoktur, bütün emirler ve tavsiyeler infaka yöneliktir. İnfak vermek kişiyi cimri olmaktan, nifaktan kurtarır. Kişiye saadet kapılarını açar ve Allah' a yaklaştırır.

Âişe (r.anhâ)'dan rivayet edildiğine göre, Resul-i Ekrem'in ailesi bir koyun kesmişlerdi. Peygamber (s.a.v) Efendimiz bir ara:

- “Ondan geriye ne kaldı?” diye sordu. Hz. Âişe:

- “Sadece bir kürek kemiği kaldı.” cevabını verdi.

Bunun üzerine Hz. Peygamber:

- “(Desene) bir kürek kemiği hariç, hepsi bizim oldu!” buyurdu.(Tirmizî)

Peygamber Efendimiz, harcadıklarımızın değil, asıl infak ettiklerimizin bizim için yatırım olduğunu belirtmiş oluyor.

Rızası yolunda verilen küçük bir iyiliğe bile Yüce Allah büyük ecirler verir. İnfak edenler aslında kendileri için infak etmekte, kendileri için cennet hazırlığında bulunmaktadır.

Yüce Allah(c.c) başka bir ayette şöyle buyurmaktadır:

“Sevdiğiniz şeyleri Allah yolunda infak etmedikçe asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz, şüphesiz ki Allah onu bilir.” (Âl-i İmran: 92)

Yüce Allah (c.c) bu ayette; infak edilen malın sevilen şeylerden olması gerektiğini belirtmektedir. Sevilen şey, herkesin kendi nezdinde hoş ve değerli olan şeydir. Bizler bir şeyi Allah'tan daha çok sevmemeliyiz. Çünkü bu durumun zıttı durumunda kimse gerçek iyiliğe ulaşamaz.

Allah-u Teâlâ için malını infak eden kimsenin sevabının kat kat artırılacağı ve bunun ecri hakkında şöyle buyrulmuştur:

“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında yüz danesi olan ve yedi başak bitiren bir tohuma benzer. Allah dilediğine kat kat artırır, Allah'ın lütfu geniştir ve O her şeyi bilendir.” (Bakara: 261)

Allah yolunda yapılan harcamalar ahirette bu şekilde çoğalacaktır. Bir dane vermekle yedi yüze kadar mükâfat alacağını bilen bir kimse, elbette gücü nispetinde çaba harcamalıdır. İnfak ettiği şeyi de kesinlikle küçük görmemelidir.

Abdullah İbn-i Abbas'tan (r.a) rivayet edildiğine göre,

 Bir kimse gelerek devesini takımı ile birlikte Allah yolunda infak etti.

Bunun üzerine Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyurdular ki:

“And olsun ki kıyamet günü yularlı ve semerli yedi yüz deve ile geleceksin.” (Müslim)

Şu halde veren kişi veriyor ama karşılığını fazlasıyla alıyor; verdiği malı eksilmiyor, aksine çoğalıyor. RABBİM bizi infak eden kimselerden ve o sevaba nail olanlardan eylesin! Amin!

Görüş ve Önerileriniz için...


Yorumlar Yükleniyor..