• DOLAR 6.059
  • EURO 6.569
  • ALTIN 308.28
  • ...

Disiplin ciddiyettir...

Bir işteki disiplin onun sonucu üzerinde belirleyicidir... Güzel bir sonuç için ciddi bir iş takibi gereklidir. Küçük ticari bir işletmenin, zamanla gelişip büyük bir şirkete dönüşmesinde ki en önemli sebep iş takibindeki ciddiyet ve disiplindir... Hayat en önemli iştir. İş yaşam sürecidir. Kuranı Kerim imandan sonra hemen amel den bahseder ve Salih amel olarak isimlendirir Müslümanın hayatını. Salih amelde Müslümanın hayatı belli bir yönteme oturtulur. Salih amel ıslah edilmiş amel anlamındadır. Amel işin Arapça karşılığıdır... Disiplin baskı demek değildir. Eğitim bilimlerinde her bir ders, bir disiplin olarak geçmektedir. Yani bir alandaki yöntem ve konu bütünlüğü de disiplin olarak geçmektedir. Disiplinin tersi gelişigüzellik, plansızlık, programsızlık, yöntemsizliktir. Bir program, bir proje ne kadar geniş kapsamlı,büyük olursa, o denli disiplinli ve yöntemli çalışmaya ihtiyaç duyar.. İslam bir hayat projesidir Hayatın kendisi ise bir amel, bir iş sürecidir. İşteki disiplin sonuca götürür, disiplinsizlik, yöntemsizlik, ciddiyetsizlik başarısızlığı zorunlu kılar. Acaba biz Müslümanların ve İslam aleminin güncel durumundaki sıkıntıların bir sebebi de işimiz de ki ciddiyetsizlik olmasın mı? Bazen ister istemez dikkat çekiyor. Bir Müslüman çalıştığı bir işyerinde ve yahutta kendi özel işinde gösterdiği ihtimamı; ayrıca faaliyet gösterdiği İslami alanlarda göstermeyebiliyor. Bu durum sadece küçük bir kesimle sınırlı değildir, neredeyse genel geçer bir hal almıştır. Bunun çok yönlü karşılıklı sebepleri de vardır... Bu gün bir şirket neredeyse işlerini İslami bir organizasyondan çok daha büyük bir ciddiyetle ele alıyor. Gerekli personeli, teknik ihtiyacı, finansal kaynağı, faaliyet alanlarını çok daha ciddi seçiyor. Çok ciddi bir İş takibi ile süreci işletiyor... Oysa Müslümanlar neredeyse İslami yükümlülüklerini, faaliyetlerini ek bir hobi alanı olarak görmektedirler... Bu alandaki ciddiyet de bir hobi ciddiyeti mesabesinde oluyor. Sonuç da buna göre şekilleniyor... Oysa İslam karşıtları işlerini faaliyetlerini varlık sebeplerini, ayakta kalabilmelerinin temel zemini halinde görüyor, ona göre davranıyorlar... Müslüman alemi ile İslam karşıtı çevrelerin arasındaki mevcut farkın; iş takiplerinin ciddiyetinden kaynaklandığı görünür bir gerçekliktir artık... Müslümanların gerek bireysel, gerekse organizasyonel ve kurumsal olarak bu durumu ciddi bir şekilde ele alıp değerlendirmeleri, İslami bir vecibe haline gelmiştir... Allah'a emanetsiniz...