• DOLAR 6.094
  • EURO 6.616
  • ALTIN 322.13
  • ...

Bireyin, toplumun, memleketin iç ve dış tarafı vardır. Ve birey olsun toplum olsun içi yenilmedikçe asla yenilmez.

Birey, toplum, memleket içten içe nasıl yenilir? Nasıl içi içini yer? İşte hırs, haset, açgözlülük insanın içinin içini yemesine sebep olur.

Bireyin, toplumun içinde öz-lüb vardır. Lop-beyin vardır. Bunlar işler durumda kaldığı, içten yenilmedikleri sürece dışarıdan yenilmezler. Fakat insanın içini yiyen, kemiren çok şey vardır. Ve bunlar insanın içini öyle kemirirler ki içini boşaltırlar.

Ve netice itibariyle içi yenilerek boşalan birey ve toplum zaten yenilmiştir.

Bu nedenle Hak Teâlâ “onları içi boş Asaf’a çevirdik”(Fil:5) buyurur. Ayette geçen Asaf içi yenilmiş ekindir. Asaf aynı zamanda Hz. Süleyman’ın hikmet ve tedbiriyle tanınan veziri Âsaf b. Berahyâ’nın adıdır. Daha sonra Osmanlılarda bu unvan vezir ve özellikle vezîriâzamlar için kullanılmıştır.

Süleyman’ın veziri Asaf, düşmanın içten içe yenilmesinde uzmandı. Moral ve potansiyel olarak düşmanın içini boşaltarak içten yenilmesini sağlıyordu. Ayıca Süleyman’ın mülkünde yenilme tehlikesini iyi bilirdi. Ama asanın içindeki kurdu fark edemedi. “…Bir tahta kurdu asasını yiyordu. Bu sebeple Süleyman yere yıkıldı…”(Sebe:14). Asaf dediğin mülkü kemiren kurtları, içini kemiren her şeyi biliyor varsayılır. Ama Asaf bunu fark edemeyince Süleyman’ın asası ortadan bölünde ve Süleyman yere düştü. İşte bir kurt bile kocaman mülkü sona erdirebilir. Bu nedenle Asaflık Kurumu çok mühimdir.

Demek ki Asaf ismi bu manada o kadar sırlıdır. Fil ordusu içinde bir Asaf olsaydı acaba akıllarının gittikçe yenildiğini görerek bir tedbir alacaklar mıydı? Ama Asafları iş göremeyince içleri, özleri yenildi. Kabuğa döndüler.

İşte Asaflık böylesine büyük bir unvandır. Fil suresinde bu hikmete dikkat etmek gerekir. Fil gibi cüsseli bir yapı eğer içten yenilirse dıştan da yenilir. İçteki yenilmişlik dışarıdan görünür hale gelir.

Asaf, bireyin toplumun memleketin içten yenilip yenilmediğini fark eder.

Şimdi başkanlık sisteminin revize edilmesi gerektiği tartışmaları var. Evet, ismini koyalım, memlekette Asaf-vezirlik makamı boşluğu var. Bu nedenle daha önce başbakanlık yapmış zevat ön plana çıkıyor. Onlar bu makamı kendilerine yeterli görürler mi? Bunun farkındalar mı? Bilinmez ancak bu bilgiyle olmasa da bu hisle hareket ettikleri görülüyor.

Kur’an, Asafı reyhanla birlikte zikreder(Rahman:12) Reyhan, güzel kokulu fesleğen namı diğer kral çiçeğidir. Bir yerde güzel reyhan kokusunun yayılması Asaf makamının varlığına ve işlevselliğine bağlıdır. Aksi takdirde kötü kokular her tarafa yayılır. Her şey içten içe yenilir.

Başkanlık sisteminden geriye dönüş olmayabilir. Ancak Asaflık makamı olmadan da olmaz. Yoksa reyhan kokusu gider. Fil gibi bir cüsseye sahip olunsa bile içten içe yenilme kaçınılmaz olur.