• DOLAR 5.887
  • EURO 6.529
  • ALTIN 281.82
  • ...

İstismar, son zamanlarda en çok dolaşımda olan sözcüklerin başında geliyor.
Siyasi istismar...
Dini istismar...
Cinsel istismar...
Çocuk istismarı v.s
Aslında istismar; semere almak, semere elde etmeyi istemek manasındadır.
Çünkü istismarın terkibi böyledir. Buna rağmen istismar hep  kötü hep olumsuz manada dolaşıma giriyor.

İstismarı iğrenç olaylarla duyar olduk.

İstismar, semereden gelir. Semere; ürün, meyve, mal, kazanç için kullanılan güzel manaya sahip bir kavramdır.

Semere istemek güzel bir şeydir. Semere almak, semere vermek en doğal olandır. Ama istismar kötüdür. Bu nasıl ve neden böyledir?

Bir yerde semere istemek ayrı istismar etmek ayrıdır.

Çünkü istismarda somut bir semere elde etme isteği ve niyeti yoktur, sadece kendi nefs ve arzusunu tatmin etmek vardır. Bundan dolayı her ne kadar kelime semereden türetilmişse de istismarda semere yoktur,zorakilik ve zorbalık vardır.

Mesela kadın erkek ilişkisinde eğer aile mefhumu, akit yapmak, çocuk istemek varsa burada semere vardır. Aksi takdirde açık bir istismar söz konusudur.

Hak Teâlâ Kur’an’da kadına ekintarla vasfını veriyor. Bu da kadının semere vasfına en güzel vurgudur. Eğer erkek kadına maddi manevi semere elde etmek amacıyla yaklaşırsa bu en doğal olandır. Aksi takdirde istismardan söz ederiz.

Çağımızda dünya ehlinin, seküler zihniyetin semere elde etme amacı yoktur. Sadece semere alanını kullanarak doğal nizamı istismar ediyorlar.

Bu her işte böyle olmuştur. Semere elde etme yerine istismar sapkınlığı sınır tanımıyor. Ve gelinen noktada şehvetin semeresi yok. Şehvetin hep istismarı almış başını gidiyor.

Oysa şehvetin de semeresi vardır. Amaç semere elde etmek olunca hep güzel üretim ortaya çıkar. Aksi takdirde şehvet, bir tür semeresiz tatmin olan istismarı esas alır. Ve iş öyle bir noktaya varır ki her şey istismar konusu olur.

Çocuk istismarı, cinsel yaklaşımları semeresizlik temeli üzerine bina eden anlayışın ürünüdür. Kim ne derse desin bu böyledir. Eşcinsellik de bir istismardır, hem de en büyük istismardır. Çünkü bunda semere elde etme amacı ve imkânı yoktur. Bu nedenle en büyük istismardır.

İşte böyle bugün çocuk istismarının en büyük sebebi ve sorumlusu bu zihniyettir. Çünkü cinsellikle ilgili konularda hiçbir amaçları yoktur.

Evlilikte semere olduğu için buna -zinhar olmaz!- diyorlar. Bunun için bin bir zorluk çıkarıyorlar. Ama hayvan gibi yaşamı teşvik ediyorlar. Kız çocuklarını teşhir ediyorlar. Kimse boşuna uğraşmasın, bu zihniyetin kökü istismardır. Çünkü semere elde etme niyeti, amacı yok, planı yok. Bu da yetmiyor semere yuvalarını tahrip ediyorlar.

Şimdi bu zevat çocuk istismarlarını istismar ederek kendilerince pay çıkarmaya çalışıyorlar. İnsan ağzını zor tutuyor, şimdi ahlak ve adalet havarisi mi kesildiniz, her tarafınız kokuyor!

Paçavraya döndünüz. Zevkiniz yok semereniz yok artık istismar da sizi kesmiyor. Böyle kuruyup gideceksiniz, soyunuz kesilecek.