Konuk Yazar

KURBAN OLMAK YASİN’CE

19.07.2021 09:42:00 / Konuk Yazar

Kurban, İbrahim’ce Teslim olmak
İsmail’ce hakka ram olmaktır.

Kurban, Hz. Hacer misali şu dünya çölünde sa'y u gayret etmektir zemzemine kavuşana dek...

Kurban, aşk ateşinde pişerek
Arafat’ta, tevbe tevbe inlemektir.

Kurban, aziz dava uğruna, bazen Ebubekr (r.a.) gibi muhacir olmak,
Bazen de Mus'ab (r.a.) misali gençliğini davet yoluna adayan bir muallim olmaktır.

Kurban, Hira yolunda bir Hatice (r.a)
Sevr yolunda, iki kuşaklı bir Esma (r.a) olmaktır.

Kurban, Muhammedî davayı omuzlayıp asrın cehillerine başkaldırmaktır.

Kurban, Firavun sarayı misali şu fani dünyada, Hz. Musa’ca yaşamaktır.

Kurban, gömleği arkadan yırtılan, zindanı gül bahçesine çeviren Yusuf (as)olmaktır.

Kurban, Yakup (as) misali göz aydınlığı olan Yusuf’unu, hasretle vuslat anını beklemektir.

Kurban, Züleyhaların arzularına teslim olmayan, zindanı Züleyhalara tercih eden Yusuf olmaktır.

Kurban, en aziz İsmaillerini en samimi duygularla aziz davasına adayabilmektir.

Kurban, gerektiğinde, malı, canı, evlad u iyali Hakka feda edebilmektir.

Kurban, Nemrudî ateşlerde İbrahimî bir duruş sergileyebilmektir.

Kurban, karınca misali, safını hak ve hakikatten yana belirleyebilmektir.

Kurban, Ali (r.a) misali ölümsüzlük adına, ölüm döşeğine yatabilmektir.

Kurban, Yezidlere karşı Hüseynî (ra) bir kıyam sergileyebilmektir.

Kurban, zalimlerin tahtını sarsacak Zeynebî bir nefes olmaktır.

Kurban, gecesini, gündüzünü sahip olduğu tüm varlığını hakka armağan eden Huseyn... takipçisi olmaktır.

Kurban, adamaktır Hanne misali Meryemlerini.

Kurban, Meryem’in sükûtu, İsa’nın dili olmaktır.

Kurban, Zekeriyya (as) misali  nadide güllere bahçıvan olmaktır.

Kurban, adamaktır en kıymetli zamanını, en tatlı uykularını, nefsini ve tüm sevdiklerini...

Kurban, ölümsüz bir hayat için, ölüme sevdalanmaktır.

Kurban, Amed sokaklarında, bir Yasin, bir Hasan, bir Huseyn bir Riyad olmaktır.

Kurban, en güzel bir günde ve yolda şehit olmaktır, Yasin’ce...

 

Esma Akbalık (Konuk Yazar)

Diğer Yazıları

Tüm Yazıları

Diğer Yazarlar

Tüm Yazarlar