Diyanet-Sen “Vakıfların Teşkilat Yapısı Hakkında Rapor” yayınladı

Diyanet-Sen Akademisi Bilim Kurulu, vakıfların teşkilat yapısı hakkında bir rapor hazırladı.

09.05.2022 12:45:09 / Güncel
Destek için 

Söz konusu raporun, millet olarak farklılığımızı ortaya koyan ecdat yadigârı vakıf müessesesinin layık olduğu konuma yükseltilmesini temin edecek yol ve yöntemleri ortaya koymak amacıyla Diyanet-Sen Akademisi Bilim Kurulu tarafından hazırlandığı belirtildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Cumhurbaşkanlığı Makamına bağlanmasının gerekliliğini ortaya koymak ve uzun vadede ise Vakıflar İdaresinin teşkilat yapısının nasıl olması gerektiği hususunu gündeme taşımak ve tartışmaya açılmasına katkı sağlamak amacıyla kaleme alınan raporda klasik dönemde vakıfların idari yapısı, merkezi idareye geçişi hazırlayan gelişmeler, Evkaf-ı Hümayun Nezareti’nin teşkili ve kuruluş sebepleri,  merkezi yönetime geçişten sonra yaşanan gelişmeler, Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin teşkili ve kaldırılması, Evkaf Umum Müdürlüğü’nün kurulması ve sonrasında yaşananlar, Vakıfların ekonomik potansiyeli ve merkeziyetçi zihniyetin arka planı, Vakıflar İdaresini merkezi yönetimin vesayetinden kurtarma çabaları ayrı ayrı başlıklar halinde incelendi.

“Dinî ve millî kültürün temellerini insanı esas alan medeniyet anlayışımız oluşturmaktadır” ifadelerinin kullanıldığı raporda,  halka hizmet hakka hizmettir, her şey insan için, düşünceleri ile şekillenen bu anlayış her alanda müesseseleşerek günümüze kadar intikal etmiştir, diye belirtildi. (İLKHA)