İsrafın ideolojiye dönüşen yüzü: Tüketim çılgınlığı ve lüks yaşama arzusu

İsrafın her çeşidinin dinen yasaklandığını belirten Vaiz Kemal Kahraman, tüketim çılgınlığına kapılarak israf edenlerin Allah tarafından şeytanla özdeşleştirildiğine dikkat çekti.

19.12.2021 09:05:10 / Güncel / Mardin Haberleri
Destek için  Haberin Videosunu İzle

Mardin Kızıltepe İlçe Vaizi Kemal Kahraman, insanların israfı çeşitlendirmek suretiyle kendilerine zulmettiklerini, bunun en başında da günahlarla insanın kendi kendini israf etmesi olduğunu söyledi.

Kahraman, insanların; gıda israfından kaçınmasının yanı sıra aynı şekilde zaman, ömür ve emek israfından da uzak durması gerektiğine vurgu yaptı.

İnsanların tüketim çılgınlığı yarışına girdiği günümüz dünyasında, insanların kendini kaybettiğine dikkat çeken Kahraman, bu yarışta insanların ne ve kim olduklarını bırakarak kendilerini tükettiği şeylerle tanımlamaya çalıştıklarını belirtti.

 

"Tüketim, lüks yaşama ve gösteriş zihinlerde bir ideolojiye dönüşmüştür"

İsrafın neredeyse bir ideolojiye dönüştüğünü kaydeden Kahraman, "İsraf, genel anlamda aşırı tüketmeyi de barındıran bir kavramdır. İsraf, insanların her konuda aşırı gitmesini, haddi aşarak dinin ve aklın uygun gördüğü sınırların dışına çıkmasını, Allah'ın verdiği imkanları gayr-î meşru yollarda ve Allah'ın istemediği şekilde tüketmesini ifade eder. İsraf aynı zamanda Allah'ın hoşlanmadığı bir ahlaktır. Günümüz tüketim toplumunda insanlar; tüketimi, lüks yaşamayı ve gösteriş yapmayı kendilerine bir dava edinmiş gibidirler. Hatta insanların zihinlerinde bir ideolojiye dönüşmüştür. Dolaysıyla tüketim çılgınlığı bugün insanların kendini ifade şekli olarak ortaya çıkıyor. Ne ve kim olduğunu bırakıp kendini tükettiği şeylerle tanımlamaya çalışıyor. Bu büyük bir yanılgıdan ibarettir. Bu durum, insanları hem bireysel hem de toplumsal olarak sonu gelmez çıkmazlara sürükler. Bu yüzdendir ki bugün yeryüzünde milyonlarca insan aç, susuz ve daha başka asli ihtiyaçlarını gideremeyecek durumdadır." dedi.

"Her yıl milyarlarca ton temel gıda maddesi çöpe gidiyor"

Kahraman, "Ülkemizde 7,7 milyar ton temel gıda maddesi çöpe gitmektedir. Hatta yapılan bir araştırma da görülüyor ki dünyada çöpe atılan gıdalar tırlara yüklense ve tırlar arka arkaya gelecek şekilde dizilse 7 defa dünyayı saracak kadar bir israf boyutu var. İnsanlar bu kadar açken inananların ve insanların bu konuda duyarsız kalmaları doğru bir hareket değildir." dedi.

"Bir kişi günah işlemek suretiyle kendini israf eder"

Kızıltepe İlçe Vaizi Kemal Kahraman

İsrafın çeşitleri hakkında konuşan Kahraman, "İsraf deyince hemen herkesin aklına daha çok gıda ve giyim gibi şeyler gelir. Kur'an-ı Kerim'de 17 ayette israf konusu işlenir. 4 ayet gıda ve giyimle ilgilidir ama geriye kalan 13 ayette ise daha farklı israf çeşitlerinden bahsedilir. İsraf haddi aşmaktır ve Allah Kur'an-ı Kerimde haddi aşmamamız gerektiğini belirtir. Mesela bir kişi günah işlemek suretiyle kendini israf eder. Sürekli günah işleyen birisi cezayı ve cehennemi hakkeder. Allah, 'Ey kendileri aleyhinde aşırıya giden kullarım!' diye buyurur. Yani kendi nefsine karşı aşırı gitme, haddi aşma. Burada kişi sorumluluğunu yerine getirmemekle cezayı hakkediyor, dolayısıyla kendini israf ediyor." ifadelerini kullandı.

Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de üzerine yemin ettiği "zamanın" boşa geçirilmesinin de bir israf çeşidi olduğunu kaydeden Kahraman, şöyle konuştu:

Peki zaman israfı nedir? İnsanların saatlerce televizyon, bilgisayar, internet vesaire siteler arasında zaman geçirmesi israf değil midir? Allah'ın 'Vel asrî' deyip üzerine yemin ettiği bir şeyden bahsediyoruz. İnsanların Allah'a iman, salih amel, hak ve hakikatle uğraşması gerekirken, insanın üzerine yüklenen sorumluluk bilincini yerine getirmesi gerekirken zamanını boş şeylerle geçirmesi, israf etmesi, bu kişinin kendine ve diğer insanlara yaptığı bir zulümdür. Allah Resulü; 'İnsanlar iki şey konusunda aldanmıştır, vakit ve sıhhat.' demiştir. Allah'ın insanlara bahşettiği bu ömür sermayesinin gereksiz ve boş yerlerde harcanması bir ömür israfıdır.

"İnsanlar tüketiliyor, insanların emekleri israf ediliyor"

Emek ve insan israfının yayıldığını ve bugün yaşanılan musibetlerin bu yüzden meydana geldiğini belirten Kahraman, "Peki ya emek israfına ne demeli? İnsanların emekleri heba ediliyor. Halbuki ayette; 'Herkese çalışmasının karşılığı vardır.' buyruluyor ve Allah insanlara dünyada ve ahirette buna göre muamele eder. İnsanlar tüketiliyor, insanların emekleri israf ediliyor. Ulaşılması gereken yerlere, makam ve mevkilere gelmesi gerekenler gelmediği zaman bu kişi israf edilmiştir. Bir makama gelmemesi gereken insanlar o makamlara gelince bu sefer o makam israf olur. Dolayısıyla israf, zulüm ve haksızlıktır. Bugün insanlık olarak içerisinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemlerin temelinde yatan budur. İnsanların liyakatine, sahip olması gereken yetilere bakılmadan insanların emekleri, zihinleri ve bilgileri israf edilmektedir. Bizler Müslümanlar olarak gerek ömür gerek vakit gerekse gıda konusunda israf etmemeliyiz." diye konuştu.

"Allah israf edenleri şeytanın kardeşleri olarak nitelendiriyor" diyen Kahraman, şeytanın ise Rabbine karşı çok nankör olduğunu hatırlattı.

Kahraman, "Allah nankörleri sevmez. Şükür ve kanaat bizim için önemlidir. Sahip olduğumuz şeyleri zekât, sadaka veya başka yollarla insanlarla paylaşmayı öğrenmeliyiz. İslam bizden dengeyi ister. Bizler vasat bir ümmetiz, yüce Allah bizi vasat bir ümmet kılmıştır. Allah, ölçüyü dengeyi kaçırmayın diyor. Bizler de Allah'ın istediği gibi bir kul olma çabasında olmalıyız." şeklinde konuştu. (İLKHA)

Haberin Videosunu İzle
İlgili Videolar