Beytullah ne demek? Kâbe’yi kim inşa etti? Yeryüzünde ilk ev hangisi?

İnternet kullanıcıları sıklıkla “Beytullah ne demek? Kâbe’yi kim inşa etti? Yeryüzünde ilk ev hangisi?’’ soruları soruyor. Peki, Beytullah ne demek? Kâbe’yi kim inşa etti? Yeryüzünde ilk ev hangisi? İşte Beytullah ile ilgili merak edilen soruların cevabı...

16.11.2021 16:58:07 / İlim & İrfan
Destek için 

Her dinin kendine özgü bir ibadet şekli vardır. Peki, Beytullah ne demek? Kâbe’yi kim inşa etti? Yeryüzünde ilk ev hangisi? İşte merak edilen soruların cevabı...

Beytullah ne demek?

Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Kâbe`nin diğer adıdır. Başka bir deyişle Beyt, ev; Beytullah, Allah’ın evi demektir.

Kâbe ne demek?

Sözlükte “dört köşeli veya küp şeklinde olmak” anlamındaki ka‘b (كعب) kökünden gelen ka‘be “küp şeklinde nesne” demektir. Kur’ân-ı Kerîm’de adı: Kâbe, Beyt, beytullah, beytü’l atik, beytü’l haram, Beytü’l-ma‘mûr, Mescidü’l-harâm diye geçer.

Kabeyi kim inşa etti?

Kâbe’nin ilk defa ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı hususunda ihtilâf vardır. Kur’ân-ı Kerîm’de Kâbe ile ilgili olarak şu âyetler yer almaktadır: Bir zamanlar Hz. İbrâhim Hz. İsmâil ile beraber evin temellerini yükseltirken, ‘Ey rabbimiz, bizden kabul buyur! Şüphesiz sen işitensin, bilensin, demişlerdi” (Bakara 127); “Bir zamanlar İbrâhim’e beytin yerini göstermiş -ve şöyle demiştik-: Bana hiçbir şeyi ortak koşma; tavaf eden, kıyamda bulunan, rükû ve secde edenlere evimi temiz tut” (Hac 26);

Bu ayetlerden Kâbe’nin Hz. İbrâhim’den önce de var olduğu, ancak yıkılıp uzun zaman içinde yerinin kaybolduğu ve Hz. İbrâhim tarafından bulunarak yeniden yapıldığı anlaşılmaktadır.

Fakat Hz. İbrâhim’den önce kimin tarafından inşa edildiği hususunda Kur’an’da herhangi bir bilgi yoktur. Bununla birlikte ilk Beytullah’ı inşa edenlerin Melekler ve Hz. Adem olduğuna dair riyavetler de vardır.

Yeryüzünde ilk ev hangisi?

Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke'de, alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir. (Ali İmran 96. Ayet) bu ayette de anlaşıldığı gibi yeryüzünde kurulan ilk ev Beytullah’tır yani Kâbe’dir.