Atatürkçülerde Kriz!

23 Mart’ta Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre 'irtica' kelimesi çıkarılmış 'Sol' 'Laik' ve 'Kemalistler' önce bu konuda kıyameti koparmışlardı.

30.03.2021 14:04:51 / Güncel
Destek için 

Yusuf Can - Haber Yorum

30. Maddenin (P) fıkrasındaki ilgili madde şöyle değiştirilmişti;

 “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum, veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisaklı ya da bunlarla irtibatı olmamak” 

Bu maddeyle birlikte 8. Maddede bulunan Atatürk ve İlke İnkılapları konusundaki vurgu da çıkarılmış.

Yankıları şimdi ortaya çıkıyor.

ATTASAK ve SUTASAK kursları yönergelerinde 8 maddede yer alan Atatürk çıkarılırken, Astsubay alımlarıyla ilgili yönergenin Eğitim ve Öğretim Ana İlkeleri bölümündeki şu ifade çıkarılmış:

 “Öğrencilere; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırılması sağlanır.”

Bu kurslar 6 ay sürse de Kemalistler açısından Atatürk İlke ve İnkılapları hayati önemde görüldüğü için gündem yapıyorlar.

Acaba Atatürk’ün İlke ve İnkılapları’nın artık 21. Yüzyılın Türkiye’si için “ÇAĞ DIŞI” kaldığını ve hiçbir ihtiyaca cevap veremez durumda tarihsel birer söylemden ibaret olduklarını birileri bu Solcu Laik ve Kemalistlere anlatabilecek mi?

1930’ların dünyasında Mustafa Kemal ve şürekâsının Türkiye için uygulamaya çalıştıkları “İlke ve İnkılaplar’a” tek tek bakıldığında hiç birinin bugünün Türkiye'si için bir anlam ifade etmediği rahatlıkla görülmesine rağmen Atatürk’ü ve onun ilke inkılaplarını kendileri için rant kapısına çevirenler, onun gölgesinden mevki makam devşirenler elbette ki bu rantı kaybetmek istemeyeceklerdir.

Normal şartlarda özellikle askerlikle ilgili tüm eğitim müfredatlarda mezkur ilke ve inkılaplara vurgu kesin bir dille çıkarılmalıdır.

Öyle ki Harp Okullarında yetişen Anadolu’nun körpe beyinleri manevi değerlerini önemseyen ve bugünün Türkiye’sine ışık tutacak uygun bir eğitim ile donanabilsinler.

Yoksa önümüzdeki süreçlerde asker içinden birileri ortaya çıkıp “Laiklik elden gidiyor!” “irtica geliyor!” saçmalıklarını slogan edinip ülkeyi kurtarma adına yeni darbe hevesinde bulunabilirler.