Abdestiyle ilgili şüpheye düşen kişinin durumu

Fetva Kurulu, bir kimsede abdestinin bozulup bozulmadığıyla ilgili şüphe oluşursa bu durumda kişinin abdestli sayılacağını belirtti.

27.02.2021 14:50:08 / Güncel
Destek için 

İTTİHADUL ULEMA Fetva Kurulu, "Abdestiyle ilgili şüpheye düşen kişinin durumu" hakkında açıklamada bulundu.

Fetvada, şu ifadelere yer verildi.

"Bir kimse abdestiyle ilgili şüpheye düşerse bakar; şüphe durumu abdest alıp almamayla ilgiliyse abdestsiz sayılır. Zira asıl olan kişinin abdest almadığıdır. Ancak abdest alıp almamayla alakalı değil de bozulup bozulmadığıyla ilgili şüphe oluşursa bu durumda kişi abdestli sayılır. Çünkü yakin/kesin olan abdestli olma durumu, şüphe ile zail olmaz (Nevevî, Minhacu't-Tâlibîn s.36). 

Abdestle ilgili bir diğer şüphe durumu da azaların yıkanıp yıkanmadığıyla alakalıdır. Kişi, abdest esnasında bazı azalarını yıkamadığıyla ilgili şüpheye düşerse o kısımdan sonrasını yeniden yıkar (Şirbînî, Muğni'l-Muhtâc I, 181). Ancak yıkamayla ilgili şüphe, abdest tamamıyla alındıktan sonra meydana gelirse tekrardan o kısmı yıkamaya gerek yoktur. Zira ibadet bittikten sonra oluşan şüphelere itibar edilmez (Zerkeşî, el-Mensûr fi’l-kavâid II, 257)." (İLKHA)