HDP: Kürdistan'da ittifak istiyoruz, HÜDA PAR Hariç!!!

Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer 2013 yılındaki Kürt birliğinin sağlanamamasını IŞİD saldırılarına ve emperyal güçlerin bölgeye müdahalesine bağladı. Öyle görülüyor ki Taşçıer, emperyal güçlerle yaptıkları işbirliklerini ve 6-8 Ekimde bölgenin dindar halkına yönelik saldırılarda Yasin ve daha onlarca kişiyi acımasızca katlettiklerini unutuyor. Taşçıer ayrıca kuracakları ittifakın içinde HÜDAPAR'a yer olmadığını da söylüyor. Yani “Kürtler birleşsin istiyoruz ama sadece bizim gibi düşünen, bize başkaldırmayan Kürtler birleşsin” demek istiyor.

03.09.2020 14:29:44 / Güncel
Destek için 

Doğruhaber - Ramazan Yusuf

İttifak; bir araya gelmek, ihtilafları bir kenara bırakıp ortak bir hedefe doğru beraber hareket etmek demektir. HÜDA PAR ile HDP (Ya da HDPKK mı demeliydik) arasında tek bir ortak hedef vardır: O da Kürt halkının gasp edilmiş insani haklarının iade edilmesi hedefidir. HDP’nin pratikte bu amaca hizmet edip etmediği tartışılabilir ancak bu hedefle yola çıktıklarını iddia ettiklerini biliyoruz.

HÜDA PAR ile HDP arasında bu amaç dışında hiçbir ortak nokta olmadığını dillendirmek ise malumun ilamı olacaktır.

HDP seküler bir sol yapılanma iken, HÜDA PAR; kendini sağda ya da solda tanımlamayan dindar bir oluşumdur.

HDP makyavelist bir düşünceyle, kendisini hedefe götürecek her yolu mubah görürken, HÜDA PAR her fırsatta Kur’an ve Sünnetin kanunlarıyla bağlı ve sınırlı olduğunu deklare etmektedir.

HDP sadece kendisi gibi düşünenlerle beraber olabileceğini eylemleriyle ispatlarken, HÜDA PAR; davaya hizmet eden her kesimle, halkın örf ve adetlerine muhalif olmamak kaydıyla, birlikte hareket edeceğini açık ve seçik ifade etmektedir.

HDP ile HÜDA PAR arasındaki farklılıkların tümünü saymaya kalkışırsak bitirimeyiz. Ancak buna rağmen yine de biliyoruz ki HÜDA PAR sorunların çözümüne hizmet edecekse HDP ile dahi görüşebileceğini vakti zamanında açıklamış bir partidir.

HÜDA PAR, HDP’nin bu çıkışına ne cevap verir ya da muhatap alıp da cevap verir mi bilemiyoruz, o HÜDA PAR yönetiminin kendi kararı olacaktır elbet, ancak biz gazeteci gözüyle buradan bir iki noktaya dikkat çekmek istiyoruz.

1- Malum milletvekili, HÜDA PAR’a kapılarını kapatmalarının nedeni olarak; “HÜDA PAR”ın AK Parti’yle beraber hareket etmesini göstermiştir. Buradan yola çıkarak HDP yöneticilerine şunu sorabiliriz sanırım: “Sizin Kürt ittifakınız AK Parti karşıtlığı üzerine mi kuruludur?” Yani AK Parti ortadan kalkarsa bu ittifakınız da son mu bulacaktır? Eğer öyleyse, bu ittifakı Kürt halkının sorunlarının çözümü doğrultusunda kurduğunuz iddiası havada kalmayacak mıdır?

2- İttifakta amaç nedir? Birlik beraberliğin sağlanması mı yoksa bazı kesimleri bir araya getirerek, diğer bazı kesimleri dışlanmışlık batağına sürüklemek mi? Eğer bu ikincisiyse (ki öyle görünüyor), bu durumda birleşmekten değil de bölünmekten bahsetmek daha yerinde olmayacak mıdır? Bölünmeye hizmet eden bir ittifak arayışı, tüm mantık sorunsallarını da beraberinde taşımayacak mıdır? Acaba HDP birleştirici bir yapıdan ziyade, ayrıştırıcı bir fraksiyon görüntüsü mü çiziyor soruları havalarda uçuşmayacakmıdır?

3- Sizin Kürt ittifakı dediğiniz şey neden daha çok Türklerle yapılmaktadır. Bugüne kadar hangi Kürt kesimiyle oturup da ciddi anlamda ittifak görüşmeleri yaptınız ki. Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla HDPKK’nin Kürtlerle yaptığı görüşmeler daha çok kendilerine katılımın sağlanması yönünde olurken, Türk soluyla (Komünist sol) yapılan görüşmeler daha eşit şartlarda ittifakları öngörmektedir. HDP’nin milletvekillerinin yarısının Türk solundan geldiğini burada görmezden mi geleceğiz…

4- Bir önceki başlıkta kısa bir cümleyle değinmiş olduk ama önemine binaen ayrı bir başlık daha açarak şunu ifade etmemiz elzemdir ki; HDP ittifak derken, tüm Kürtlerin HDPKK çatısı altında birleşmesi hayalini kurmaktadır. Bugüne kadar Kürt kesimlerle yapılan tüm görüşmeler, “faaliyetlerinizi şu çatı altında, bu çatı altında sürdürebilirsiniz” argümanlarına dayandırılmaktadır. Ki mevzubahis çalışma alanlarının tümü, vakti zamanında kendi kurmuş oldukları dernekler, vakıflar, partiler vs. kurumlardır. Yani HPD’in Kürtlerden istediği ittifak kurma iradesi ortaya koymaları değil, HDPKK’ye kayıtsız şartsız biat etmeleridir. Onlar gerçek ittifak görüşmelerini Türklerle yapmaktadırlar.

Bu açıdan baktığımızda HDP’nin HÜDA PAR ile neden ittifak yapmak istemediğini daha doğru anlayabiliriz sanırım. HÜDA PAR, Kürdistan coğrafyasında HDPKK’ye itaat etmeyecek ve baskılarına boyun eğmeyecek tek camiadır da ondan…