• DOLAR 8.412
  • EURO 10.002
  • ALTIN 488.72
  • ...
Rabb nedir

İnsanlar farkında olarak ya da olmayarak özellikle dua ederken Rabb kelimesini tercih ederler. Ya Rabbi diye başlayan dualarımızda yaratıcımızdan derdimize derman olmasını niyaz ederiz

Peki Rabb ne demektir

Lügatte mâlik, yaratıcı, sâhip, bir şeyi ıslâh eden, terbiye eden, efendi anlamlarına gelen Rabb kelimesi her şeyi düzelten, sivrilikleri, çıkıntıları tesviye eden, tam bir şekilde halden hale geçirerek düzenleyen, terbiye edendir.

Çocuk eğiticisi anlamındaki mürebbiye ile terbiye sözcüklerinin harf dizilimine baktığımızda Rabb kelimesinin terbiye edici olduğu daha da anlaşılır.

Kuran’da Rabb kelimesi toplam 971 yerde geçer. Bunun 806sı Mekkidir. Bu da Mekke döneminde Rabb kelimesine dikkat çekildiği anlamına gelir.

Cahiliye Araplarının “kral” anlamında kullandıkları er-Rab kelimesi, İslami terminolojide sadece Yüce Allah için kullanılabilen ve O’nun isimleri arasında yer alan bir kavram olmuştur. Yani Araplar Rabb kelimesini krallar için kullanırken İslam bu sözcüğü hakiki terbiye edici olan Allah için kullanmıştır.

Kur’ân-ı Kerîm’de ilâhî isim olarak Allah lafzından sonra en çok kullanılan kelime rabdir.

Kuran’ın ilk ayetlerinde Allah daha çok “rabb” ve “ilah” özelliği ile tanıtılır. Müşrik algısındaki kral Rabb anlayışı yerine otoritenin Allah da olduğu gerçekliğini kelimelerin gücü ile topluma yansıtmaya çalışır.

KURAN’DA RABB KAVRAMI

Oku, yaratan Rabbin adına. Oku, çünkü Rabbin sonsuz kerem sahibidir

(Alak 1-3)

Sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin." "Rabbin kimin kendi yolundan saptığını bilir.

(Kalem 2-7)

Rabbini büyükle !" " Rabbin için sabret.

(Müddessir 3-7)

Rabbinin adını an ve bütün varlığınla kendini O'na ada, O'dur doğunun ve batının Rabbi; O'ndan başka gerçek ilah yoktur

(Müzzemmil 8-9)

Bütün hamdler âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm ve din gününün Maliki olan Allah'a mahsustur.

(Fatiha 1-4)

Yüceler yücesi Rabbinin sınırsız şanını yücelt

(A’la 1)

Malını temizlenmek için verenler sadece Rabbinin hoşnutluğunu kazanmak için harcarlar

(Leyl 19-20)

Rabbin yeryüzünde azgınlık yapanları azap kırbacından geçirdi. Çünkü Rabbin, şüphesiz, her zaman gözetleyip durmaktadır

(Fecr 13-14 89)

Rabbin seni ne unuttu ne de sana darıldı." " Rabbin sana verecek de böylece sen hoşnut olacaksın." " Ve her zaman Rabbinin nimetini an, gündeme getir.

(Duha 3-5-11)

Öyleyse (sıkıntılardan) kurtulduğun zaman sağlam dur ve yalnız Rabbine yönel

(İnşirah 7-8)

Gerçek şu ki, insan Rabbine karşı çok nankördür." " Herkesin mezarlarından kalktığı gün Rabbleri, onların her halinden haberdâr olduğunu gösterecektir.

(Adiyat 6-11)

Biz sana kevseri verdik. O halde yalnız Rabbin için namaz kıl ve O'nun adına kurban kes.

(Kevser 1-2)

Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?

(Fil 1)

Eğer biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız sonra da bu durumda sen de bize karşı hiçbir koruyucu bulamazsın. Ancak Rabbinin rahmeti (sayesinde Kur‟an baki kalmıĢtır.) Çünkü O’nun sana lütufkârlığı çok büyüktür.”

(İsra 86-87)

Rabbini sizi çok daha iyi bilir. Dilerse (dileyene) rahmet eder dilerse (dileyene) azap eder.

(isra 54)

İbrahim ve İsmail, Kâbe‟nin temellerini yükseltiyordu: "Rabbimiz! Yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz ki, Sen hem işitir hem bilirsin" "Rabbimiz! İkimizi Sana teslim olanlardan kıl, soyumuzdan da Sana teslim olanlardan bir ümmet yetiştir. Bize ibadet yollarımızı göster, tevbemizi kabul buyur, çünkü tevbeleri daima kabul eden, merhametli olan ancak Sensin.

(Bakara 127-128)

Rabbinizden mağfiret dileyin, O'na tevbe edin, doğrusu Rabbim merhamet eder ve çok sever.

(Hud 90)

Markanız bizimle şehrin markası olsun
ŞEHİR MARKALARI
Reklam İletişim 0212 562 60 06

Bu haberler de ilginizi çekebilir