• DOLAR 5.788
  • EURO 6.404
  • ALTIN 271.88
  • ...
HÜDA PAR’dan toplu sözleşme önerisi! VERGİ YÜKÜ DÜŞÜRÜLMELİ

RAMAZAN CASUK-DİYARBAKIR

5’ci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilkin önemli değerlendirmelerde bulunan HÜDA PAR Sosyal İşler Başkanlığı, görüşmelerin hem kamu görevlilerini hem de toplumun iktisadi dengesini önemli ölçüde etkileyeceğini vurguladı.

VERGİ YÜZDE 10-15 ARALIĞINDA SABİTLENMELİ”

Toplu sözleşme görüşmelerine dair tekliflerin sunulduğu değerlendirmede, “Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin yapıldığı bugünlerde varılacak mutabakatla, hem kamu görevlileri hem de toplumun iktisadi dengesi önemli ölçüde etkilenecektir. HÜDA PAR olarak söz konusu görüşmelerde ele alınacak konulara ve çalışma hayatına yönelik önerilerimizi hükümet yetkilileri, sendika temsilcileri ve kamuoyuyla paylaşıyoruz.” denildi. Vergi yükünün hafifletilmesi gerektiğine dair görüşlerin sunulduğu değerlendirmede, “Öncelikle, kamu çalışanlarına yönelik önümüzdeki iki yıl için belirlenecek zam oranlarının, reel enflasyonun üzerinde olacak şekilde belirlenmesi gerekir. Bununla birlikte 2020’nin Ocak ayından itibaren geçerli olacak şekilde her yıl yüzde 5 oranında refah artış payı adı altında bir zam belirlenmelidir. Yapılabilecek en önemli ıslah, çalışanlar üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesidir. Hükümetin kamu çalışanlarını bir gelir kapısı olarak görmekten vazgeçmesi gerekir. Bunun için gelir vergisi uygulamasında verginin yüzde 10-15 aralığında sabitlenmesi çalışanları maddi anlamda rahatlatacaktır. Bunun yapılmaması durumunda ikinci altı ayda yapılacak zam artışı çalışanlara yansımayacak ve bir katkısı olmayacaktır.” İfadelerine yer verildi.

 “ASGARİ ÜCRETLİLER VERGİDEN MUAF TUTULMALI”

Tekliflerin sunulduğu değerlendirmede şu önerilerde bulunuldu: “Kamuda, genel ahlaka uygun olması şartı ile kıyafet serbestisinin kanuni güvence altına alınması elzemdir. Genel ahlaka uygunluk şartının getirilmemesi durumunda suiistimallerin ve yöneticilerin keyfi uygulamalarının önüne geçilmesi mümkün olmayacaktır.  KİT personelinin kadroya geçirilmesi toplumsal ve iktisadi adaletin bir gereği olup toplumsal bir talep haline gelmiştir. Birçok sektörde benzer statüdeki çalışanın kadroya alınması, KİT personelinin bundan muaf tutulması hakkaniyetle bağdaşmamaktadır.  Asgari ücretle çalışan insanların çok zor şartlarda hayatlarını idame ettikleri bir realitedir. Asgari ücretlilerin refah düzeyinin yükseltilmesi için mutlaka vergiden muaf tutulması gerekir. Enflasyon oranının fahiş bir düzeye çıktığı günümüzde asgari ücretle çalışan işçilerin ve ailelerinin insan onuru ve haysiyetine yaraşır yaşam standartlarına kavuşturulması, devletin temel görevleri arasında olmalıdır.”

“EMEKLİLİKTE YAŞ HADDİNİ BEKLEMEK BÜYÜK HAKSIZLIK”

EYT’li mağdurların her geçen gün arttığına işaret edilen açıklamada, “Emeklilik yaşına ilişkin mevcut düzenlemeler, toplum gerçekliğiyle bağdaşmamakta ve her geçen gün emeklilikte yaşa takılan mağdur sayısı artmaktadır. Türkiye toplumu açısından 65, çok geç bir emeklilik yaşıdır. Hizmet süresini tamamladığı halde insanların yıllarca yaş haddini beklemelerini büyük bir haksızlık olarak görüyoruz. Emeklilik yaşı yeniden düzenlenerek kadınların 20, erkek çalışanların ise 25 hizmet yılını tamamladıktan sonra talep etmeleri halinde emekli olabilmelerinin önü açılmalıdır.” denildi.

“EMEKLİ KESENEĞİ SALT YALIN MAAŞ ÜZERİNDEN DEĞİL, BÜTÜN KALEMLER DAHİL EDİLEREK HESAPLANMALIDIR”

Değerlendirmenin devamında şu önerilerde bulunuldu: “Kamu hizmetindeki personelin sözleşmeli öğretmen, sözleşmeli personel, vekil ebe, hemşire, imam ve usta öğreticiler gibi farklı unvan ve statülerinin ortadan kaldırılarak ortak statüde buluşturulması ve mevcutların kadroya geçirilmesi zemdir.  Çalışanlara ödenen enflasyon farkının altı aylık dilimlerden sonra değil, TÜFE'nin maaşlara yapılan oransal artışların üzerine çıktığı aydan itibaren ödenmesi, mevcut ekonomik koşullar değerlendirildiğinde daha sağlıklı olacaktır.

Kamu personelinin maaşını oluşturan bütün kalemlerin (ek ödeme, döner sermaye, ek ders, fazla mesai, ikramiye gibi) mutlaka emekli keseneğine dahil edilmesi gerekir. Zira mevcut uygulama çalışanlar açısından büyük bir hak kaybına neden olmaktadır. Emekli keseneği salt yalın maaş üzerinden değil, bütün kalemler dahil edilerek hesaplanmalıdır.”

“Aile, toplumun sığınağı ve dayanağıdır.” denilen değerlendirmede, “Bu anlamda aile bütünlüğünün sağlanması, sağlıklı toplum kriterlerini yakalamak açısından çok önemlidir. Çalışanların aile birliğinin sağlanması, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi, eş durumundan ötürü yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi ve aile kurumunun muhafazası açısından da büyük bir destek olacaktır. Böyle bir düzenleme, aile huzuruna olumlu tesir edecek, ayrı şehirlerde çalışan eşler arasındaki mesafenin oluşturduğu sorunları bitirecektir.” ifadelerine yer verildi.

“MÜLAKAT; EHLİYET VE LİYAKAT KURUMLARINA ÇOK BÜYÜK DARBELER VURMAKTA”

Atama ve görevde yükselmelerde sözlü sınav uygulamasının kaldırılması çağrısında bulunulan değerlendirmede, “Mülakat; ehliyet ve liyakat kurumlarına çok büyük darbeler vurmakta ve keyfiyetin önünü açmaktadır. Dolayısıyla atama ve görevde yükselmelerde sözlü sınav uygulamasının kaldırılması, kamu kurumlarındaki iltimas ve kayırmacılık gibi pek çok sorunu çözüme kavuşturacaktır. Bu anlamda sözlü sınav uygulamasının tamamıyla kaldırılarak tüm sınavların ÖSYM tarafından şeffaf bir şekilde, net esas ve usullerle yapılmasının önünün açılması gerekmektedir.” denildi.

Değerlendirmede şöyle devam edildi: “Doğum nedeniyle ücretsiz izne ayrılan kamu görevlilerinin sosyal güvenlik primlerinin kurumları tarafından yatırılmasına devam edilmelidir. Söz konusu personelin, çocuk sütten kesileceği iki yıllık döneme kadar zorunlu ücretli izine ayrılması ve bu süreçte maaşlarının 3/5’inin ödenmesinin önü açılmalıdır. Yine, sonraki iki yıl boyunca da memurlara izne ayrılma hakkı tanınmalı ve bu sürede de primleri kurumları tarafından yatırılmalıdır.

Memur ve işçiler arasında yıllık izinleri konusunda farklılıklar bulunmaktadır. İşçilerde tatil günleri yıllık izin içerisinde sayılmamakta, memurlar açısından ise tatil günleri de yıllık izne dahil olmaktadır. Buna göre, yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar içinse 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok 2’şer gün eklenebilmektedir. Memurların da iş günü esasına göre yıllık izin kullanmaları yönünde düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.”

FAİZSİZ EV KREDİSİ ALMA İMKÂNI GETİRİLMELİDİR””

Son olarak “Kredi sicili temiz olan memurlara, maaşlarından ölçülü bir kesinti yapılmak suretiyle faizsiz ev kredisi alma imkânı getirilmelidir.” teklifleri sunuldu. (İLKHA)

Markanız bizimle şehrin markası olsun
ŞEHİR MARKALARI
Reklam İletişim 0212 562 60 06

Bu haberler de ilginizi çekebilir