Düzenlenecek etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülecek. Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacak, ancak Ankara ve İstanbul etkinlikleri için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından bütçe talep edilebilecek, koordinatör kurum tarafından uygun görülen sponsorluk/hizmet alımı anlaşmaları yapılabilecek. Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan benzeri belge ve görsel dokümanlar, İletişim Başkanlığı’nca oluşturulacak www.15temmuz.gov.tr adresinde bulunan kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, anma etkinliklerinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi konusundaki ricası da genelgede yer aldı.