• DOLAR 5.629
  • EURO 6.342
  • ALTIN 261.018
  • ...
TARİHTE BUGÜN

820: Dört Büyük Mezhepten Şafii Mezhebi`nin kurucusu Büyük İmam Muhammed Bin İdris Eş-Şafii vefat etti.

Hicrî 150/Miladî 767 yılında Filistin'in Gazze şehrinde doğdu. Babası İdris bir iş için Gazze'ye gitmiş, orada iken vefat etmişti. Dedelerinden biri olan Şafiî İbn es-Sâib'e nisbeten Şafiî olarak bilinir. Soyu Abd-i Menâf'ta Hz. Peygamber'in soyuyla birleşir. Daha küçük yaşta kendisini ilme veren İmam Şafiî, yedi yaşında Kur'ân-ı Kerim'i; on yaşında da İmam Mâlik'in el-Muvatta' adlı hadis kitabını ezberlemiş ve on beş yaşına geldiğinde, fetva verebilecek bir seviyeye ulaşmıştı. Akabinde birçok alimden hadis okudu. Bundan sonra yirmi yıla yakın bir süre çölde, Huzeyl kabilesi içinde yaşayarak fasih Arapça'yı ve câhiliye şiirlerini öğrendi. Böylece edip ve Arapçada söz sahibi olmuştur.

Mekke valisinin bir tavsiye mektubu ile Medine'ye gitti. Medine'de İmam Mâlik'ten fıkıh ve hadis ilmi aldı. Süfyan b. Uyeyne'den, Fudayl b. İyâz ve amcası Muhammed b. Şâfi' ve diğerlerinden hadis rivayet etti. İmam Şâfiî bundan sonra H. 187'de Mekke'de ve 195'te Bağdat'ta İmam Ahmed b. Hanbel (Ö. 241/855) ile buluştu. Bağdad'ta onun eski mezhebinin esaslarını ihtiva eden "el-Hucce" adlı eserini yazdı. Sonra H. 200'de görüşlerinin en çok yaygınlaşacağı Mısır'a gitti. 204/819'da Receb'in son cuma günü Mısır'da vefat etti ve orada defnedildi

1522: Avrupalı Şövalyelerin bir karakol gibi kullandığı Rodos Adası Osmanlı`nın eline geçti. Kanuni Sultan Süleyman, Rodos Şövalyeleri'nin teslimiyetini kabul etti ve adayı boşaltmalarına izin verdi. Şövalyeler daha sonra Malta'ya yerleşti.

1683:  II. Viyana Kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine, mağlubiyetin sorumlusu olarak görülen Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, boğularak idam edildi.

1873: Mehmet Âkif Ersoy, Şair, yazar ve düşünür doğdu. Mehmet Âkif Ersoy, Arnavut asıllı Osmanlı Şair ve mütefekkir, veteriner hekim, öğretmen, vaiz, hafız, Kur'an mütercimi, milletvekili. İstiklâl Marşı'nın yazarı olan Mehmet Akif aynı zamanda son dönem İslami mücadele verenler arasında yer aldı. "Vatan şairi" ve "milli şair" unvanları ile anılır. Çanakkale Destanı, Bülbül, Seyfi Baba meşhur şiirleri arasında yer alır. II. Meşrutiyet döneminden itibaren Sırat-ı Müstakim (daha sonraki adıyla Sebil'ür-Reşad) dergisinin başyazarlığını yapmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında milletvekili olarak 1. TBMM'de yer almıştır. Cumhuriyet`in kurulup laik bir sisteme doğru gidişatın olduğunu gören Mehmet Akif, dargın bir ruh haliyle Mısır`a gitmiş ve vefat edene kadar orada kalmıştır.

1923: Almanya'da tutuklu bulunan geleceğin Nazi lideri Adolf Hitler şartlı olarak salıverildi.

1924: Kırkkilise adı Kırklareli olarak değiştirildi. Bu değiştirme hıristiyanlık dinine karşı olma hassasiyeti ile değil bütün dini sözcükler ve kavramları kaldırmaya dönük sistematik bir tavırdır.

1947—Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün yatlarının ödeneği bütçeden çıkarıldı. Şu ana kadar tek parti ve tek adam imtiyazıyla devleti yöneten ve hiçbir yere hesap vermeyen CHP ve İnönü, çok partili sisteme geçişte gelecek hesabının yapılması gerektiğinin farkına varmışlardı.

1955: 1954 seçimlerinden sonra DP'den ayrılan bazı milletvekilleri Hürriyet Partisini kurdu. Hürriyet Partisi, DP'den kopan muhalif milletvekillerinin 20 Aralık 1955'te kurduğu Demokrat siyasal Merkez partisi. Genel başkanlığını Ekrem Hayri Üstündağ ve Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu yaptı. 1957'de %3,8 oy aldı, Burdur'dan 4 milletvekili çıkardı. 24 Kasım 1958'de parti kendisini feshetti, çoğu CHP'ye geçti. Hürriyet Partisi`nin  siyasette ve ekonomide liberal bir politika savunmasına rağmen daha ziyade statükocu ve sosyalist ekonomiye daha yakın olan CHP`ye geçmeleri düşündürücüydü.

1963: Berlin Duvarı ilk defa, batı Berlinlilere doğuda kalan akrabalarını bir günlüğüne ziyaret edebilmeleri için açıldı.

1973:İspanya Başbakanı Amiral Luis Carrero Blanco otomobilinde öldürüldü. Suikastı kısa adı ETA olan Bask Yurdu ve Özgürlüğü örgütü üstlendi.

1985: Türkiye'de ilk kez bir kadın bir batında 8 çocuk doğurdu; 5'i erkek, 3'ü kız olan sekizlerden 7'si bir gün, 1'i dört gün yaşayabildi.

1990: Komünist Yugoslavya`sında, Müslüman halkların liderliğini yapmış, daha sonra da Bosna-Hersek`in bağımsızlık savaşında rehberlik etmiş Bilge Kral lakaplı Aliya İzzetbegoviç, Bosna-Hersek devlet başkanlığına seçildi.

1995: NATO Bosna'da görev yapmaya başladı.

Markanız bizimle şehrin markası olsun
ŞEHİR MARKALARI
Reklam İletişim 0212 562 60 06

Bu haberler de ilginizi çekebilir