• DOLAR 5,8790
  • EURO 6,5887
  • ALTIN 254,429
  • ...
Tarihte Bugün

TARİHTE BUGÜN

Amidi Doğdu (1233)

Kürd asıllı büyük İslam âlimi Seyfüddin Amidi vefat etti. Âmidî Hicri 551 senesinde Âmid (Diyarbakır)`de doğdu, asıl adı Ali b. Ebu Ali b. Muhammed b. Salim`dir. Memleketi Diyarbakır`ın eski ismi Âmid`e nisbetle Âmidî diye tanınmaktadır. Künyesi Ebu`l-Hasen, lâkabı ise Seyfüddin`dir. O, meşhur bir Eş`ari kelamcısı, Şafiî usul-i fıkıhçısıdır. Âmidî`nin hayatından bahseden tarihçiler onu, dinin iki aslında eserler sahibi, usulcü, mantıkçı, cedelci ve hilafiyatçı olarak nitelerler. Aynı zamanda onu, “zamanın en zekisi”, “âlemin en zekilerinden birisi” gibi sözlerle tavsif ederek ifratkâr bir zekâya sahip olduğunda ve aklî ilimlerde imam olduğunda ittifak ederler. Hafız Zehebi onun aklî ilimlerdeki değerini “Usül, kelam ve mantıkta onun bir benzeri yoktur.” sözüyle anlatır. Talebesi büyük âlim İzz b. Abdüsselam ondan bahsederken, “Ondan daha güzel ders anlatan hoca görmedim, münazara ve araştırma usulünü ondan öğrendik. İslâmiyet hakkında çeşitli şüphe ve tereddütler oluşturmaya çalışan bir zındık gelse onunla sadece Âmidî münazara yapardı, çünkü bunun için gerekli ehliyete o sahipti.” demektedir. Âmidî kelam ilminin en büyük temsilcilerinden biridir. İmam Gazali ile başlayan ve gelişen felsefî kelam Âmidî ile zirveye ulaşmıştır. Mantığı ve felsefeyi çok iyi bilmesi zekâsının da keskin olması sebebiyle kelamın meselelerini anlatımda bu ilimleri gayet ustalıkla kullanıp güzel yorumlar getirmiştir. Amidi, kelam, fıkıh usûlü, felsefe ve mantıka dair yirmi kadar eser telif etmiştir. Bu eserleri İslam Alemi içinde halen başvuru kaynakları olarak neşredilmektedir.

Kanuni Çok Sevdiği Halep`te (1553)

Kanuni Sultan Süleyman Nahcivan Seferi olarak bilinen üçüncü İran seferinde kışı geçirmek üzere 8 Kasım 1553`te çok sevdiği Halep şehrine geldi. Kanuni Halep şehrinde yaklaşık beş ay ikamet etti.

Karadağ ile Protokol İmzalandı (1858)

Karadağ Prensi bağımsızlık verilmesini istedi. Karadağ`ın bu isteğinin kabul edilmesi tüm Balkanların kaybına yol açabileceğini iyi bilen Osmanlı Devleti Karadağ üzerine ordu sevk etti. Büyük devletler hemen müdahaleci oldular ve Karadağ`ı ezdirmediler. İstanbul`da toplanan uluslar arası konferans da savaştan önceki durum esas alınarak 8 Kasım 1858`de bir protokol imzalandı.

Röntgeninin Temeli Olan X Işını Keşfedildi (1895)

Alman fizikçi Wilhelm Röntgen daha sonra kendi adıyla anılacak olan büyük bir keşif yaparak 8 Kasım 1895`te X ışınını keşfetti.

Selanik Kaybedildi  (1912)

Balkan savaşları sırasında Makedonya`yı kaybeden Osmanlı Devleti, 8 Kasım 1912 günü Selanik`i de Yunan kuvvetlerine terk etmek zorunda kaldı. Selanik ilk olarak 1392`de Yıldırım Bayezit tarafından alınmıştı. Fetret devrinde bir ara elden çıkan Selanik II. Murat zamanında tam olarak hakimiyet altına alınmıştı. Selanik Osmanlı Devletinin Balkanlardaki en önemli şehirlerinden birisiydi. Selanik etnik ve dini kökenleri farklı insanların oluşturduğu zengin bir kültürel yapıya sahipti. Selanik şehri Osmanlı Devleti`nin Avrupa`ya açılan en önemli kapısıydı. Kültürel çeşitliliğin yanında siyasi olarak ta oldukça hareketliydi.

Çanakkale Boğazı Boşaltılmaya Başlandı (1918)

Mondros Ateşkes Antlaşması uyarınca itilaf devletlerine teslim edilecek olan Çanakkale Boğazı savunmasında görevli asker ve subaylar 8 Kasım 1918`de bölgeden tahliye edilmeye başladı. İlk gün Gülnihal vapuru ile 1500 civarında asker ve 50 civarında da subay İstanbul`a taşındı.

Afgan Kralı Nadir Şah Öldürüldü (1933)

Afgan kralı Nadir Şah başkent Kabil`de uğradığı suikast sonunda öldü. Nadir Şah`ın ölümünden sonra yerine oğlu kral oldu.

Mustafa Kemal İkinci Kez Komaya Girdi (1938)

Hastalığı iyice şiddetlenen Atatürk 8 Kasım 1938`de ölüm anına kadar devam edecek olan koma haline girdi. 

ABD Kuvvetleri Kuzey Afrika Kıyılarına Çıktı (1942)

Almanya`nın İspanya üzerinden herhangi bir harekat yapmasını engellemek isteyen ABD kuvvetleri General Eisenhover komutasında  8 Kasım 1942`den itibaren Fas`ın Atlantik kıyılarına ve Cezayir kıyılarına çıkmaya başladı.

Cunta Karşıtları Fişlendi (1980)

Cunta yönetiminin oluşturduğu Milli Güvenlik Kurulu bünyesinde, yurt dışında Türkiye aleyhindeki propagandaları izleyecek bir denetleme kurulu oluşturulduğu öğrenildi. Bunun nedeni Türkiye dışında yaşayan Türkiye kökenlilerin, darbe ve cunta yönetimine ait muhalefetlerini tespit etmek ve bastırmaktı.

Başörtü Takıyor Diye Görevinden Atıldı (1984)

Başörtüsünü çıkarmayan Doç. Nebahat Koru, Ege Üniversitesi'nden atıldı. Müslümanca yaşamaya karşı ayrımcılık cunta tarafından rejim ideolojisini savunan timler haline getirilen üniversitelerde kendini göstermeye başlıyordu. Başörtüsünün yasaklandığı sözde yüksek öğretimde top sakal, mini etek ve diğer tüm Avrupa kültürsüzlüğü ve ahlaksızlığı serbestti.

Berlin`de Irkçılık Protesto Edildi (1992)

Almanya`nın başkenti Berlin`de 8 Kasım 1992`de yaklaşık üç yüz elli bin kişinin katıldığı ırkçı şiddete karşı protesto mitingi yapıldı.

Susurluk Süreci Ve Mehmet Ağar`ın İstifası (1996)

Susurluk`ta meydana gelen kaza ile ortaya çıkan derin devlet ve çetelere adı karışan İçişleri Bakanı Mehmet Ağar görevinden istifa etmek zorunda kaldı, yerine Meral Akşener getirildi. Gerçekte ise mafya, siyaset ve çete ilişkileri olanca hızıyla sürmekte ve Devlet, derin organizasyonlar tarafından yönetilmeye devam etmekteydi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1793- Louvre, Paris`te müze olarak açıldı. Louvre, 13. yüzyılın başlarında bir kale olarak inşa edilmişti.

1923- Adolf Schicklgruber (Hitler), Münih`te ilk çıkışını yaptı. Bu başarısız çıkışın ardından tutuklandı ve hapiste ‘`Kavgam``ı yazdı.

1973- Şair Faruk Nafiz Çamlıbel, 75 yaşında öldü.

1979- Şair Nevzat Üstün, 55 yaşında öldü.

1982- Halkoyuna sunulan Anayasa`nın yüzde 91,3 oyla kabul edildiği açıklandı.

1992- Berlin`de 350 bin kişi, ırkçı şiddete karşı gösteri yaptı.

1998- Sinema Sanatçısı Erol Taş öldü

2000 - Katılım Ortaklığı Belgesi açıklandı. Bu belge Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinde atması gereken adımları belirliyor.

2000 - ABD'de Demokrat aday Al Gore ve Cumhuriyetçi aday George W. Bush'un oyları başa baş çıktı. Oyların tekrar tekrar sayımı sonrası oğul Bush başkan oldu.

2009 - El Salvador'da sel 124 kişinin ölümüne yol açtı, 60 kişi kayboldu

 

Markanız bizimle şehrin markası olsun
ŞEHİR MARKALARI
Reklam İletişim 0212 562 60 06

Bu haberler de ilginizi çekebilir