Onların söylediklerine sabret ve...

Onların söylediklerine sabret ve...

BİR AYET

Onların söylediklerine sabret ve kötülüklerine karşılık vermeden güzellikle onlardan uzaklaş. (Müzzemmil 10)

BİR HADİS
“Kim bir müslümanı(nkusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter.” (Buhari)

BİR DUA
Ey Allah'ım! Senin ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum ve kudretine sığınarak senden takdirini istiyorum ve senin sınırsız ... (Buhârî, "De'avât", 48)

 

En Çok Okunanlar