• DOLAR 5,3135
  • EURO 6,0084
  • ALTIN 227,243
  • ...
3. Kategori `Deneme Siyer Sınavı` Soruları

3. KATEGORİ (9. 10. 11. 12. SINIFLAR)

1. Peygamber Efendimiz (sav)` in ilk sütannesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halime      

B) Süveybe Hatun     

C) Ümmi Cemil                     

D) Fatma binti Esed  

E) Ümmi seleme

 

2. Araplara göre savaşılması günah sayılan haram aylar aşağıdakilerden hangileridir?

A) Recep, Şaban, Ramazan, Safer

B) Recep, Şaban, Zilkade, Zilhicce

C) Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep

D) Rabiülevvel, Zilkade, Zilhicce, Muharrem

E) Ramazan, Şaban, Recep, Rabiülahir

 

3. Hicret esnasında müslümanlar gizliliğe büyük önem verirken hicretini diğerleri gibi gizlemeyen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu Seleme  B) Hz. Ebubekir   C) Hz. Osman    D) Hz. Ömer   E) Hz. Zübeyr

 

4. “Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme” İslam`a davetin açıktan yapılmasını bildiren yukarıdaki ayet Kur`an`ın hangi suresinde geçmektedir?

A)Alak      B) Müddessir         C) Şuara        D) Hicr            E) Maide

 

5. İslam tarihindeki ilk Cuma namazı ne zaman ve nerede kılınmıştır?

A) Hicretten sonra Mekke`de kılınmıştır.

B) Mekke`den Medine`ye hicret edildiği esnada Mescid-i Kuba`da kılınmıştır.

C) Hicret esnasnda Ranuna Vadisi`nde kılınmıştır.

D) Taif yolculuğu sırasında kılınmıştır.

E) Bedir Savaşı`ndan sonra Medine`de kılınmıştır.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi`nde üzerinde durulan meselelerden biri değildir?

A) Emaneti sahibine verin

B) Her çeşit faiz kaldırılmıştır.

C) Namaz dinin direğidir.

D) Bütün kan davaları kaldırılmıştır.

E) Müslüman Müslümanın kardeşidir.

 

7. Cahiliye devrinde zulmü engellemek amacıyla kurulan Peygamber Efendimizin de katıldığı ve İslamiyet döneminde de övdüğü cemiyetin adı nedir?

A) Darü`l Erkam   B) Darü`n Nedve   C) Hılf-ül Füdul   D) Arabü`l Badiye   E) Mescid-i Kıbleteyn

 

8. Rüyasında Ezan-ı Muhammediye`yi bugünkü şekliyle işiten ve rüya yoluyla ezan kendisine öğretilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdullah b. Zeyd  B) Halid b. Zeyd    C) Sad b. Ubade   D) Ubeyde b. Cerrah    E) Talha b. Ubeydullah

 

9. Peygamber Efendimiz (sav) Mekke`nin Fethi`nden sonra, “Bugün intikam günü değildir. Zorda kalmadıkça kimseye kılıç kullanmayın, kan dökmeyin. Ancak isimlerini size vereceğim kişileri her nerede yakalarsanız, hatta kabenin örtüsünün altında dahi görseniz öldürün!” diye talimat vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi öldürülmesi emredilen kişilerden biri değildir?

A)Ebu Süfyan    B) Ebu Süfyan`ın karısı Hind    C) İkrime b. Ebu Cehil

D) Vahşi    E) Mikyas b. Hubabe

 

 

10. Hendek Savaşı`nda müşriklerle ittifak kurarak müslümanlara ihanet eden yahudi kabilesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Beni Nadir              B) Beni Kaynuka       C) Beni Kureyza

D) Beni Mustalik        E) Beni Sakif

 

11. Hz. Ömer(ra),  kız kardeşinin evinde okuduğu hangi suredeki ayetlerden etkilenip müslüman olmuştur?

A) Ahzap        B) Müddessir        C) Maide          D) Hicr               E) Taha

 

12. Bedir gazvesine aşağıdaki sahabelerden hangisi katılmamıştır?

A) Hz. Ali b. Ebu Talib

B) Hz. Hamza b. Abdulmütalib

C) Cafer b. Ebu Talib

D) Mus`ab b. Ümeyr

E) Sa`d b.Ebi Vakas

 

13. İslam Tarihinde ilk seriyye kim tarafından hicretin kaçıncı ayında olmuştur?

A) Hz. Hamza Seriyyesi Hicretin 7. Senesi

B) Sa`d b.Ebi Vakas Seriyyesi Hicretin 7. Ayı

C) Hz. Hamza Seriyyesi Hicretin 7. Ayı

D) Abdullah b. Cahş Hicretin 7. Senesi

E) Sa`d b.Ebi Vakas Seriyyesi Hicretin 12. Ayı

 

14. Sevgili Peygamberimiz (sav)`in vefat eden akrabaları nedeniyle “Hüzün Yılı” diye nitelenen yılda hangi akrabası vefat etmiştir.

A) Abdulmütalib – Ebu Talib

B) Ebu Talib – Hz. Hatice

C) Hz. Hatice - Abdulmütalib

D) Hz. Hatice – Hz. İbrahim

E) Ebu Talib – Hz. Fatıma

 

15. Hz. Peygamberimiz Taif`ten dönerken kimin himayesinde tekrar Mekke`ye girebilmiştir?

A) Amr b. Hişam

B) Mut`im b. Adi

C) Osman b. Avfan

D) Abdullah b. Mesud

E) Ebu Talib

 

16. Sevgili Peygamberimiz (sav) “Süheyb kazandı, Süheyb kazandı!” deyişi Süheyb-i Rumi`nin hangi fiilidir?

A) Allah yolunda hicret etmesi.

B) Hicrete çıkabilme karşılığında tüm malını feda etmesi.

C) Allah yolunda cihaddan geri durmaması

D) İlk hicret edenlerden olması

E) Savaşta göstermiş olduğu cesaret

 

17. “Hani o inkâr edenler, seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı tasarlıyorken, Allah da (bir karşı) tuzak kuruyordu. Allah düzen kurucuların (tuzaklarına karşılık verenlerin) en hayırlısıdır.”  Söz konusu olan Ayeti kerimenin bahsettiği tuzak nerede kararlaştırılmıştır?

A) Darü`l Erkam

B) Darü`l Mekke

C) Dürü`l Ebva

D) Darü`l Nedve

E) Darü`l Ahzap

 

18. Bedir savaşı için Enfal Suresi 41. Ayetinde denildiği gibi “hak ile batılın kesin çizgilerle bir birinden ayrıldığı gün” şeklinde ifadesini bulan özgün ifade nedir?

A) El Ahzap

B) Yavm-ül Furkan

C) Hümü`l Galibun

D) Yevm-ül Ğalibun

E) Hümü`l Furkan

 

19.Yahudi milleti, İslam`a ve Hz. Muhammed (sav)`e olan düşmanlıkları açıktan yapmak yerine genellikle sinsice ve basın /şiir yoluyla yapılan propagandalarla yürütmüşlerdi. Bu kapsamda Medine`de bulunan Yahudi şairleri, Hz. Muhammed (sav) ve Müslüman kadınlar aleyhinde çirkin şiirler söylediler. Bunu yapan bir kadını peygamberimizin yönlendirmesiyle ortadan kaldıran sahabi kimdirl?

A) Sa`d b. Ebi Vakas

B) Umeyr b. Adiy

C) Sa`d.b. Ubade

D) Zeyd b. Harise

E) Cafer b. Ebi Talib

 

20. Hamraü`l  Esed Seferi Uhud`dan kaç gün sonra yapılmış, Yakalanıp öldürenler kimlerdir?

A) İki gün sonra, Ebu Azze ve Muaviye b. İkrime

B) Bir gün sonra, Ebu Azze ve Muaviye b. İkrime

C) Bir ay sonra, Ebu Azze ve Muaviye b. İkrime

D) İki ay sonra, Ebu Azze ve Muaviye b. İkrime

E) İki gün sonra, Ebu Azze ve Muaviye b. İkrime

 

21. Zeyd b. Harise birçok kabileye karşı seriyeler düzenlemiştir. 

Aşağıdaki seriyelerden hangisi onun tarafından yapılmamıştır?

A) Beni Sa`labe

B) Beni Furaza

C) Beni Sa`d b. Bekr

D) Beni Bedr

E) Zat`ur Rika

1. Kategori ‘Deneme Siyer Sınavı'

1. Kategori ‘Deneme Siyer Sınavı' cevapları

2. Kategori ‘Deneme Siyer Sınavı'

2. Kategori ‘Deneme Siyer Sınavı' cevapları

3. Kategori ‘Deneme Siyer Sınavı'

4. Kategori `Deneme Siyer Sınavı` Soruları

4. Kategori 'Deneme Siyer Sınavı' cevapları

Bu haberler de ilginizi çekebilir