2018 yılı emlak vergisi, 6 soru 6 cevap

2018 yılı emlak vergisi,  6 soru 6 cevap

EKONOMİ SERVİSİ

1319 sayılı Kanun gereğince Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm gayrimenkuller için emlak vergisinin ödenmesi gerekiyor. Peki, siz de emlak vergisi mükellefi misiniz? Emlak vergisini kimler ne zaman öder? Emlak vergisi nasıl ödenir? Emlak verigisi ne kadar ödenir? İşte 2018 yılı emlak vergisine ilişkin bilgiler;  

1- EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisi; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince, arazi, arsa ve binalar için tahsil edilen bir vergi oluyor.   

2- EMLAK VERGİSİNİ KİMLER ÖDER?

 Bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler emlak vergisinin mükellefi oluyor. Ayrıca bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükellef oluyor. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.  

3- EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 49'uncu maddesinin (b) fıkrası uyarınca “takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin dört yılda bir yapacakları takdirler, tarh ve tahakkuk işleminin yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce karara bağlanarak arsalara ait olanlar takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar il merkezindeki ticaret ve ziraat odalarına ve belediyelere imza karşılığında verilmektedir.”  

2018 yılında tahsil edilecek emlak vergisi oranları şu şekilde sıralanıyor:

Türü          Büyükşehir Olan İller           Büyükşehir Olmayan İller

Mesken      Binde 2                                  Binde 1

İşyeri          Binde 4                                  Binde 2

Arsa            Binde 6                                 Binde 3

Arazi           Binde 2                                 Binde 1

4- 2018 EMLAK VERGİSİ NASIL SORGULANIR?

Mükellefler emlak vergisi borcunun olup olmadığını sorgulayabiliyor. Emlak vergisi borcunu sorgulamak ve teyit etmek isteyen kimseler bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden gerçekleştirebiliyor.  

5- 2018 EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Her sene iki eşit taksit şeklinde ödenen emlak vergisinde ilk taksit ödemeleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında gerçekleşecek.  

6- 2018 EMLAK VERGİSİ NEREDEN ÖDENECEK?

Emlak Vergisi ödemeleri, ilgili ilçe belediyesine direkt olarak yapılacağı gibi ilgili belediyelerin hesabının bulunduğu banka şubeleri aracılığı ile de yapılabiliyor. Ayrıca PTT aracılığı ile de emlak vergisi ödemesi yapılabiliyor.

 

Emlakkulisi

En Çok Okunanlar