'... Belki onlar (size bakarak) dönerler'

'... Belki onlar (size bakarak) dönerler'

BİR AYET
Kitap ehlinden bir grup, “Mü'minlere indirilene günün başlangıcında inanın, sonunda da inkâr edin, belki onlar (size bakarak) dönerler” dedi. (Âl-i İmran 72)

BİR HADİS
Kişi değiştirmeye güç yetiremiyeceği bir münkeri (sakıncalı eylemi) görünce, Allah'a o eylemi münkir olduğunu yani asla hoşlanmadığını bildirmesi, onu kurtarmaya yeter. (Taberani)

BİR SÖZ
Alan sensin, veren sensin, kılan sen. Ne verdinse odur dahi nemiz var. Hakîkat üzre anlayıp bilen sen. Ne verdinse odur dahî nemiz var. (Mahmut Hüdayi)

En Çok Okunanlar