Fesad karşısında mü'minlerin görevleri

Fesad karşısında mü'minlerin görevleri

Mü'minler, müfsidlerin fesatlarına karşı tavır almalı, inkılapçı bir düzeltme ile ıslahatçı olmalıdır. İradeli tercihlerle ulaşılacak olan iman ve salih amel yolunu bizlere mutluluk ve kurtuluş hedefi olarak gösteren Rabbimiz, aynı zamanda Hz. Musa (AS)'nın, kardeşine devrettiği ıslahat görevini bütün mü'min kullarının da üstlenmesini istemiş ve bozgunculuk yapanların işlerini ıslah etmeyeceğini bildirmiştir.

Şu ayetler de bu konuyu yeterince anlatmaktadır:

“Sizden önceki nesillerden akıllı kimselerin, (insanları) yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan men etmeleri gerekmez miydi? Fakat onlar arasından, ancak kendilerini kurtardığımız pek az kişi böyle yaptı. Zulmedenler ise kendilerine verilen refahın peşine düşüp şımardılar ve suç işleyenler olup çıktılar. Halkı ıslahatçı kimseler olsaydı, Rabbin o şehirleri haksız yere helak edecek değildi.” (Hûd / 116-117)

Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde “salih amel”  ile  “iman”  kavramları âdeta bağımsız düşünülemeyecek kadar iç içe bir birliktelikte kullanılmıştır.
Salih amel, açıkça imanın dışa yansıyan gerekliliğidir. Salih amelde bulunabilmenin şartı olarak, ıslahat çabaları söz konusu olmakta ve bu da mü'minlerin temel görev alanlarını belirlemektedir.

Yeryüzünün ifsad edildiği, zulüm ve şirkin alabildiğine azgınlaşıp cahili kültür ve uygulamaları yaygınlaştığı ve vahyî ölçülerden uzaklaşıldığı her dönemde, ıslahat çabalarının gerçekleştirilmesi mü'minlerden beklenilen temel farîzalardır.

Rabbimizin müjdelediği sonuca da, ancak bu konularda göstereceğimiz salih amellerimizle ulaşabiliriz. Zaten mü'minlerden beklenilen, zorbalara uymaları veya boyun eğmeleri değil; ıslah edicilerden olmalarıdır.

Muslihun (ıslahatçı olanlar); Rablerine ibadette kimseyi ortak koşmayan, Allah'ın kitabına sımsıkı sarılan, cehalet ve kötülükten arınmaya çalışan, mü'min kardeşlerinin arasını ıslah eden, Allah yolunda susuzluğa, açlığa, yorgunluğa hazır olan, iyiliği emredip kötülükten sakındıran ve hayır işlerine koşan, Allah'a çağırıp ben Müslümanlardanım diyen kimselerdir.

En Çok Okunanlar