ASEAN Zirvesi Başladı

ASEAN Zirvesi Başladı

EKONOMİ SERVİSİ ÖZEL

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesinin 31 incisi Filipinlerin Başkenti Manila'da başladı. Peki, ASEAN nedir kısaca tanıyalım. ASEAN, ekonomik, sosyal, kültürel, teknik, eğitim ve diğer alanlarda işbirliği, adalet kavramına, hukuk ve Birleşmiş Milletler ilkelerine saygı çerçevesinde bölgesel barış ve istikrarın sağlanması amacıyla kurulmuş bir uluslararası işbirliği örgütüdür. ASEAN'a üye ülkeler: Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur (kurucu üyeler), Brunei (1984), Vietnam (1995), Laos (1997), Myanmar (1997) ve Kamboçya (1999). Örgütün diyalog ortakları ise: AB, ABD, Kanada, Rusya, Avustralya, Çin, Japonya, G.Kore, Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda'dır. Türkiye ASEAN'a üye değildir. Fakat 23 Temmuz 2010'da ASEAN Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasına (ASEAN/TAC)'a taraf olmuştur.

Örgütün Tarihi Ve Örgüt İçerisinde Belli Başlı Dönüm Noktaları

ASEAN Örgütü'nün temeli Endonezya, Filipinler, Malezya, Singapur ve Tayland Dışişleri Bakanlarının 8 Ağustos 1967'de Bangkok'ta imzaladıkları beş maddelik bildirgeyle atılmıştır. Sözkonusu bildirgede ASEAN'ın kuruluş amaçları; ekonomik, sosyal, kültürel, teknik, eğitim ve diğer alanlarda işbirliği gerçekleştirilmesi ile adalet kavramına, hukuka ve Birleşmiş Milletler ilkelerine saygı çerçevesinde bölgesel barış ve istikrarın sağlanması olarak belirlenmiştir. ASEAN'ın kuruluş yıllarında ön planda olan çatışmaların durdurulması ve siyasi istikrarın sağlanması gibi hususlar, Soğuk Savaş sonrası dönemde yerini ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çabalara bırakmıştır.

Asean Ekonomik Topluluğunun (AEC)

Kuala Lumpur'da 21-22 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen 27. ASEAN Liderler Zirvesinde, ASEAN Ekonomik Topluluğunun (AEC) 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren hayata geçirilmesini öngören Kuala Lumpur bildirisi yayınlanmıştır. Örgüt tarihinde önemli bir kilometre taşını teşkil eden bu adım, 625 milyonluk bir coğrafyanın tek bir pazar ve üretim merkezi haline gelmesine imkan tanıyacaktır. AEC'nin teşekkülüyle birlikte, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı sayesinde, üretim maliyetlerinin ve hammadde fiyatlarının önemli ölçüde azalması ve ASEAN bölgesinde üretilen ürünlerin yüzde 70'inden fazlasında gümrük vergisinin kaldırılması beklenmektedir, ancak halen birçok tarife dışı engel mevcuttur.

Türkiye'nin 10 ASEAN Ülkesinin Dokuzunda Büyükelçiliği Var

Türkiye, ASEAN ile kurumsal ilişkilerini geliştirme kararını 1999 yılında almış, bu çerçevede diyalog veya sektörel diyalog ortağı olmak için niyetini beyan etmiştir. Türkiye, ASEAN ile kurumsal ilişkileri geliştirmenin ilk adımı olan Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasına (ASEAN/TAC) 19-23 Temmuz 2010 tarihlerinde Vietnam'da yapılan 43. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında taraf olmuştur. ASEAN/TAC'a katılımın yanısıra, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği yine aynı yıl ASEAN nezdinde akredite edilmiştir.  Türkiye ile ASEAN ülkeleri arasında tesis edilen daha yoğun ve verimli işbirliği neticesinde, ASEAN ülkeleriyle 2002 yılında 1,3 milyar Dolar düzeyinde olan toplam ticaret hacmi, 2016 yılında 8,7 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Halen 10 ASEAN ülkesinin dokuzunda Büyükelçiliği bulunan Türkiye, Laos'ta açılması planlanan Büyükelçiliğin faaliyete geçmesinin ardından, tüm ASEAN ülkelerinde temsil edilmiş olacaktır. 2005-2015 yılları arasında ASEAN ülkelerine yönelik TİKA'nın yardımlarının toplamı 147,8 milyon dolardır. Ayrıca Türkiye, ASEAN üye ülkelerinin oluşturduğu polis teşkilatı olan ASEANAPOL'e 2014 yılında gözlemci üye olmuştur. Bölge dışı ülkelerin ASEAN'a tam üye olmaları mümkün değildir.

Kapsamlı Ekonomik Ortaklık İlişkileri Anlaşması (RCEP) Liderler Toplantısı Düzenlenecek

Zirvenin bitiminden sonra Manila'da farklı mekanizmalar altında çeşitli Doğu Asya işbirliği liderler toplantıları düzenlenecek. 20. Çin-ASEAN (10+3) Liderler Toplantısı, 20. ASEAN-Çin-Japonya-Güney Kore (10+3) Liderler Zirvesi ve 12. Doğu Asya Zirvesi'nde bölgesel işbirliği konuları ele alınacak. Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık İlişkileri Anlaşması (RCEP) Liderler Toplantısı da düzenlenecek. Söz konusu zirveye ASEAN ülkelerinin liderlerinin yanı sıra Çin, ABD, Rusya, Japonya, Güney Kore, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan gibi ülkelerin liderleri ve BM Sekreteri de katılacak.

 

 

En Çok Okunanlar