Var mısınız Yasin olmaya?

Var mısınız Yasin olmaya?

Var mısınız Yasin olmaya, uğruna can verdiği kutsi davayı omuzlamaya,

İsmail'ce yüce dergâha adanmaya?

Var mısınız Yasin misali, dağıttığı etler yerine, manen açlıktan can çekişen insanlığa aziz İslam davasını dağıtmaya?

Var mısınız Yasin'im gibi en güzel elbiselerinizi giyerek, düğüne gider gibi şahadete koşmaya, sonra en güzel bir şekilde kurban olmaya, Rabbin rızası uğruna, bölünmüş kardeşliğin bütünlüğü için paramparça olmaya?

Var mısınız gözü yaşlı yetimlere, gözyaşlarını silecek bir mendil olmaya?

Var mısınız etin kokusunu ancak senede bir defa alan miskinlere aş olmaya?

Var mısınız zalimlerin zulmüne inat mazlumun yanında yer almaya?

Var mısınız aşk ateşinde pişerek, maşukun uğruna feda olmaya?

Var mısınız Firavunun sarayında bir Musa, bir Asiye, olmaya?

Var mısınız Nemrutlar karşısında bir İbrahim olmaya?

Var mısınız cehaletin babalarına karşı, hakkı hâkim kılan, bir Muhammedî olmaya?

Var mısınız Ramda çöllerinde bir Bilal, bir Musab olmaya?

Var mısınız kavmi tarafından taşlanarak öldürülen bir Habib'i Neccar olmaya?

Var mısınız Allah ve Resulüne hicret yolunda, bir Ebu Bekir bir Ömer olmaya?

Var mısınız Reci vakasında, kutsal bir görev başındayken, canlarını cennet karşılığında Rablerine satan şehitler misali, ölümüne de olsa davamızı anlatmaktan asla geri durmamaya?

Var mısınız Allah ve Resulü uğruna canımızı, malımızı çoluk çocuğumuzu, hatta içimizdeki en çok sevdiğimiz İsmaillerimizi feda etmeye?

Var mısınız cehalet tufanında boğulmakta olan şu insanlığa, necat gemisi olmaya?

Var mısınız şu dünya çölünde yolunu kaybedenlere, bir kılavuz olmaya?

Var mısınız hastalara bir hekim, yaralı gönüllere bir merhem olmaya?

Var mısınız Hatice ve Zarife analara, bir teselli olmaya, akan o inci kadar kıymetli gözyaşlarına birer mendil olmaya?

Var mısınız Yasin'in babasının gözlerindeki o metanet ve sabır timsali, zalimlere karşı izzetli bir duruş sergilemeye?

Var mısınız Yasin gibi zalimlerin korkulu rüyası olabilecek, yiğitler yetiştirmeye?

Var mısınız Yasin'in bize emanet olarak bıraktığı davasına, sımsıkı sarılıp tüm dünyaya haykırmaya?

Var mısınız adanmışlığın en güzel misali olmaya?

Var mısınız artık tüm İsmaillerimizi samimice bıçak altına alıp kurban etmeye?

Var mısınız zulmün ve şirkin şu koyu karanlığında, Yasin misali bir nur bir çıra olmaya?

Var mısınız İman zırhına bürünüp, İslam kalesine sığınarak küfürle savaşmaya?

Var mısınız kardeşliğin arasındaki, şu buz paletlerini, sıcacık sevgi ve muhabbetle eritmeye?

Var mısınız yıkılan şu kardeşlik binasını yeniden tesis edip, açılan gedikleri iman ve ihlâs harcıyla kapatmaya?

Var mısınız viran olmuş bu gönül saraylarımızı, Kur'an ve sünnet ile yeniden dizayn etmeye?

Var mısınız kardeşlerimizi, evlerimizi ve hatta bizi dahi işgal etmeye çalışan şeytana karşı tam donanımlı bir asker misali, iman, ilim ve irfan zırhına bürünmeye?

Var mısınız gaflet uykusundan uyanıp, şeytan ve nefse karşı meydan okumaya?

Var mısınız öteleyip ertelediğimiz, davet ve tebliğe yeniden sımsıkı sarılmaya?

Var mısınız Aytaç hoca misali bir Kur'an hizmetkârı, Kur'an bülbülü olmaya?

Var mısınız Amed sokaklarında bir Yasin olmaya?

Vesselam veddua.  ESMA AKBALIK

En Çok Okunanlar