Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır
Küfre saplananlara gelince...
 
GÜNÜN AYETİ
 
Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. (Ali İmran 2)
 
GÜNÜN HADSİS
 
Kişi malı, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir. (Taberani)
 
GÜNÜN SÖZÜ
 
ÇocukIarınızın yarın söz sahibi oImasını istiyorsanız, daha bugünden onIara iyi kitapIar hediye ediniz. (Hz. Ali R.A)
En Çok Okunanlar