Biri (cc) bizi gözetliyor?

Biri (cc) bizi gözetliyor?

Tuba SAVRAN / DOĞRUHABER

 Önümüzde bir resim sergisi… Bir tabloda Allah'ı unutup kullardan çekinen insan güruhu diğer tabloda ise Allah'ın da kulların da nazarından çekinmeden gayr-i İslami ve gayr-i insanî tutumlarda bulunan insan güruhu sergilenmekte..

 Allah Tebareke'nin sürekli gözetimi altında olduğu bilinci insanda müthiş etkiler oluşturmaktadır. Bu hâl günahlara karşı bir set olduğu gibi kötü söz ve davranışlardan da uzak tutan en etkili faktördür. 

 Hayâsızlığın sokak sokak kol gezdiği günümüzde, toplumun gayr-i ahlakî tutum ve davranışları sergilemesi murakebe bilincinin aşındığını göstermektedir.

' Onlar büyük günahlardan ve hayâsızlıklardan kaçınırlar. ' ayeti kerimesine kendini muhatap kabul eden Müslümanların varlığı şu karanlık asırda büyük teselli olsa gerek.

 İnsanoğlu fıtratı gereği, kalben bir çöküntüye uğradığı zaman günah işler. Allah'ın nazarından gafil olduğumuz anlar kalbimizin karanlığa gömüldüğü zamanlardır. Bir Allah dostu murakabeyi ' Rabbin yakınlığını kalbin bilmesi ' diye tanımlamaktadır. Kalbin sürekli bu bilinçte olması günah ve edepsizliğe karşı büyük bir iksir mahiyetindedir.

 Allah'ın Semî olduğuna olan inancımızı, çekinmeden dahil olduğumuz gıybet ortamlarıyla,  Rakib olduğuna olan inancımızı ise, insanların yanında dakikaları bulan secdelerimizin yalnızlığımızda saniye hatta saliselere düşmesiyle hırpalamaktayız.

 Öyle ki, bir güvenlik kamerasının önünde şekillenip edepleniyorken, sinelerde dahi gizli olanı bilen Allah'a karşı çok titiz olduğumuzu yazamayacağız ne yazık ki. O güvenlik kamerasının kayıt altına aldığı hâl ve hareketlerden hesaba çekilmeyeceğiz belki ama Allah'ın nazarından hiçbir hareketin kaçmayacağı gerçeğiyle her  saniyemizin hesabını vereceğimizi unutuyoruz çoğu zaman. Yine güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerin bir süre sonra silinebileceği hakikatine karşılık, Allah'ın hayatımızı kayıt altına alması için görevlendirdiği kameramanların ( Kiramen Katibin ) yanı sıra bütün her şeyi  yazıya aktardığı gerçeğinden gafil olabilmekteyiz. 

 Bu gafletten uzak durmak bu bilince odaklanıp, zikir ile kalbin huzura kavuşması ile mümkündür.

""Hatırladığım kadarıyla Sehl b. Tusteri, hayatından ibretlik bir kesit aktarıyor. ' Ben küçükken dayım bize gelirdi. Gece kalkıp namaz kıldığı zaman ben de uyanır onu seyrederdim. Benim onu izlediğimi fark edince; Ey Sehl ! Her gece yatmadan önce üçer defa “Allah benimle beraberdir. Allah bana bakıyor. Allah şahittir görüyor” de, dedi. Ben onun dediği şekilde, aralıklarla beşe, yediye, on bire çıkararak uzun bir müddet yaptım. Bunları tekrar etmek nihayetinde kalbimde, ' Allah'ın benimle beraber olduğu, her an görüp bana baktığı düşüncesini yerleştirdi. Bu düşünce kalbimde tatlılığa ruhumda Allah ile birliktelik haline dönüştü. Bir gün dayımla çarşıda karşılaştım. Bana dedi ki; Ey Sehl!  Bir insan bilse ki Allah onunla beraberdir, Allah ona bakıyor ve Allah her şeyi görüyor hiç mümkün müdür ki o insan günah işlesin.' ( Said Şahin İnzar Dergisi)""

Rabbimiz ömrümüzü ilahi murakebe ikliminde yaşamayı nasip et.. 

 

En Çok Okunanlar