KUR'AN'DA AHLÂK

KUR'AN'DA AHLÂK

İlim / Doğruhaber

“Müminlerin hepsi de (ilim yolunda) seferber olacak değildirler. İçlerinde her sınıftan bir cemaat sefere çıkmalı, bir kısmı da din hususunda vukuf kesbetmek, din ahkâmını öğrenmek için çalışmalı, geri döndükleri zaman kavimlerine ihtarda bulunmalıdır.”(Tövbe-122)

Ahlâkî Gayret:                                                                      

"Fakat o sarp yokuşu geçemedi. Sarp yokuş nedir bilir misin? Bir kul âzâd etmek yahut açlık gününde, hısımlardan bir öksüzü yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmak, sonra iman edip, birbirine sabır ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır.”(Beled:11-17)

“Doğru yola girenlere gelince, Allah onların hidayetlerini artırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini ilham etmiştir.” (Muhammed-17)

“O mescit içinde sen kesinlikle namaza durma. Ta ilk gününde temeli takva üzerine kurulan mescit elbette içinde namaz kılmana daha layıktır. Onun içinde günahlarından arınmayı seven kişiler vardır. Allah da arınmış, ak pak olmuş olanları sever.”(Tövbe-108)

Ruhun Safiyeti:

"Ruha ve ruhun kemâline (dikkat et). Ona hak yoldan uzak kalmayı, kötülükten sakınmayı ilham ile öğretti. Kim öz canını tertemiz tutarsa felah bulur. Kim öz canını kirletirse hüsrana uğrar. [Şems:7-10]

“Beni insanların kaldırıldıkları gün rüsva etme! O gün ne mal, ne evlât fayda verir. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler (kurtulurlar).”[Şura: 87-89]

“Cennet, fenalıktan sakınanlara yakınlaştınlacak. Onlardan uzak kalmayacak. Onlara: işte, denilecek, size va'dolunan budur! Daima Allah'a dönen (ve O'na sığınan), hadlerini muhafaza eden, esirgeyen, Allah'tan gizlice korkan; (hakka) dönen bir yürekle Allah'a gelen (herkesin) mükâfatı budur.”[kaf:31-33]

Doğruluk:

“O halde sen ve seninle beraber Allah'a dönenlerle sana emrolunduğu gibi, dosdoğru yolda yürü.”[Hud-113]

 

En Çok Okunanlar