El - Kayyum

El - Kayyum

EL-KAYYÛM (C.C.)

“Gökleri, yeri ve bütün kâinatı ayakta tutan.”

Kudreti ve rahmeti nihayetsiz olan Allah her şeye mukadder olan vaktine kadar durmak için sebepler halketmiştir. Varlığın yaratılışının bir sebebi vardır. Hem de yaratılırken sebeplere vabestedir. Cenab-ı Allah bir hikmet üzere varlık alemini yaratmış ve her an, her dakika ayakta tutmakta, bu işleyişin devamını sağlamaktadır.

Sema, güneş, ay, yıldız. Herşey Hak ile kâim, Ey saadet arayan, sen kullukta ol dâim! Göklerle yer arasındaki bütün varlıklar O'nunla kâimdir. Her şeyin varlığı O'nun varlığına bağlıdır. Ve her şeyi ayakta kalabilmeleri için hazır etmiştir.

“El-Kayyûm” ism-i şerifinden her varlık nasibini almaktadır. Çünkü büyük küçük ne varsa, canlı cansız ne bulunuyorsa hepsi Allah'ın kudret elindedir ve her şeyi ayakta tutan O'dur.

“El-Hayyü'l-Kayyûm” ism-i şerifleri Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde birlikte zikredilmektedir. Bu mübarek isimler aynı zamanda ism-i a'zamdır.

Yerde gökte ona râm olmayan, O'nun saltanatına baş eğmeyen hiçbir şey yoktur.

Tüm sebeb O, tüm gaye O, herşeyin yegane mâliki olan O'dur. Herşeyi ayakta tutan güç ve kudret sahibi olan, Kayyum olan Allah'tır. Bir şeyin ayakta durabilmesi için bir dayanak noktası olması gerekmektedir. Dayanak noktası olmayan insan, eşya, kainat her ne olursa olsun ayakta durması mümkün değildir. Bu noktadan hareketle denilebilir ki; en küçük varlıktan en büyük varlığa; zerreden kürreye hiçbir varlığın Kayyum olan Allah'ın ayakta tutması olmaksızın ayakta kalması, varlığını sürdürmesi mümkün değildir.

En Çok Okunanlar