ALLAH'A VE RASULÜNE (SAV) İTAAT

ALLAH'A VE RASULÜNE (SAV) İTAAT

İLİM/İRFAN

Cenab- ı Allah (cc) buyuruyor:

“De ki, Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah'ta sizi sevsin” (Al-i İmran: 31)

Allah'ın rahmeti üzerinde olsun. Bil ki kulun Allah'ı ve O'nun Resul'ünü sevmesi, onlara itaatle, onların emrine uymakla olur. Allah'ın kullarını sevmesi de onlara mağfiret suretiyle ikramda bulunmasıdır. Denilir ki, kul gerçek kemalin yalnız Allah'ta olduğunu, kendisinde veya başkasında gördüğü her kemalin Allah'tan olduğunu bilince ne Allah'tan başkasını sevebilir ve ne de Allah'a dayanmayan bir sevgiye gönlünde yer verebilir. Bu bilgi de Allah'a ibadet etme isteğini, O'na yaklaştıracak davranışları arzu etmeyi gerektirir. Böyle olduğu için Allah sevgisi, ibadet isteği ile yorumlanmış ve yine bu sevgi ibadet ederken Peygamber Efendimiz(sav)'e uyma, ona itaate teşvik şartına bağlanmıştır.

Hasan el-Basrî'den (rehimehullahu) rivayet edildiğine göre Peygamber'imizin (sav) zamanında bir takım kimseler: “Ey Muhammed! Biz Rabbimizi çok severiz.” demeleri üzerine yukarıdaki ayeti kerime inmiştir. Bişr el-Hafi (rahmetullahi aleyh) diyor ki, “Bir gece Peygamber'imizi (sav) rüyamda gördüm, bana dedi ki, “Ey Bişr! Allah senin dereceni arkadaşların arasında neden yüksek kıldı, biliyor musun? “Hayır ya Rasulallah” diye cevap verdim. Bunun üzerine Peygamber'imiz (sav), salihlere hizmet ettiğin için, mümin kardeşlerine nasihat ettiğin için, dostlarını ve yolumdan ayrılmayanları sevdiğin için ve yolumdan gittiğin için.” diye cevap verdi.

Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyor ki: “Benim sünnetimi ihya eden beni sevmiş olur, beni sevenler de Kıyamet günü cennette benimle birlikte olurlar.” Yine Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurur:

“Bana yüz çevirenler müstesna, ümmetimin hepsi cennete girecektir.” Sahabeler sordular, “Ey Allah'ın Rasulü! Yüz çevirenler, kimlerdir?” Peygamber Efendimiz(sav) sözlerine şöyle devam etti, “Kim bana uyarsa cennete girecek, bana isyan edenler, bana yüz çevirmişler demektir.”

Cüneydi Bağdadî (rahmetullahi aleyh) der ki, “Allah'a ancak yine Allah'ın inayetiyle ulaşılabilir, Allah'a ulaşmanın yolu da Peygamber'imizin (sav) yoludur.”

Sehl (rahmetullahi aleyh) der ki, “Allah'ı sevmenin alameti Kur'an-ı Kerim'i sevmektir. Allah ve Kur'an sevgisinin alameti ise Peygamber (sav)'i sevmektir. Peygamber sevgisinin alameti ise sünneti sevmektir. Sünneti sevmenin alameti ise, ahireti sevmektir. Ahireti sevmenin alameti ise dünyadan hoşlanmamaktır.”

 

En Çok Okunanlar