Esma'ul Hüsna: El Mu'iz

Esma'ul Hüsna: El Mu'iz

Doğruhaber

EL-MU'İZ

Allah'ın güzel isimlerinden olan el Mu'iz, izzet ve şeref veren, itibar ve güç veren, üstün kılan ve dilediğini ağırlayıp izzetli yapan anlamlarına gelmektedir.

“De ki: “Ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip-alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; hayır Senin elindedir. Gerçekten Sen, her şeye güç yetirensin.” (Âl-i İmran, 26)

Allah (cc) izzeti dilediğine verir. Ancak izzet verdiği kişilerin değerini hiç kimse düşüremez. Dilediğinden  de alır ve aldığına hiç kimse izzet veremez…

El-Mu'iz ismi şerifi ile El-Râfi ismi birbirine yakın manaları barındırsa da ufak tonlarda bazı farklılıkları var… Er-Râfi maddi – manevi yükseklere çıkan her şeyde tecelli eder. Uçağın yükseklere çıkması bile Er-Râfi isminin tecellisidir. Ancak E-Mu'iz genellikle manevi yüceliklerle ilgilidir. Mesela, Müslümanların her yerde dünyalık nazarla kaybetmiş gibi görünseler de hakikatte aziz olmaları, bu ismin tecellisidir. İslam sürekli azizdir, müntesipleri de Muaz'dır, yani aziz kılınmış kişilerdir. Peygamberimizin şanını lekelemek isteyen Ebu Leheb üzerine deve işkembesi atmasına rağmen bunu başaramamış, El-Mu'iz zırhı altında olan efendimizin şanına gölge düşürememiştir. Yine aynı şekilde Şeyh Said, Seyyid Kutup, Hasan El -Benna, Şeyh Ahmed Yasin, Malcolm X ve daha birçok İslam âlimi-mütefekkiri dünyalık nazarla kaybedip öldürüldüler gibi görünse de hakikatte ölmemişler ve davaları hala dimdik ayaktadır. İzzetli yaşantıları hala dillere destandır. Çocuklarımıza onları örnek almalarını tavsiye etmemiz, onların El-Mu'iz ismine mazhar olduğuna işaret etmektedir.

El-Mu'iz ismi hürmetine Allah (cc)tan İslam düşmanlarına karşı izzet vermesini niyaz ediyoruz…

 

En Çok Okunanlar