پایان حکومت نظامی در جزیره

پایان حکومت نظامی در جزیره


استانداری شرناق با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که حکومت نظامی که به دلیل درگیری ها ادامه داشت، از فردا به صورت نسبی پایان می یابد.

بر اساس بیانیه ای که توسط استانداری منتشر شد حکومت نظامی که در درگیری های 14 دسامبر تا 18 فوریه ادامه داشت، ساعت 05:00 صبح فردا پایان می یابد و 19:30 همان روز از سر گرفته می شود. روز های بعد نیز این روند ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی در طول روز و در بین ساعت های اعلام شده مردم شهر می توانند از خانه های خود خارج شوند.

همچنین بر اساس این بیانیه، در شهر سیلوپی استان شرناق نیز حکومت نظامی شب ها به جای ساعت 18:00 از ساعت 19:30 آغاز می شود و تا صبح ادامه پیدا می کند.

En Çok Okunanlar