Hz. İbrahim ve Çocukları

Hz. İbrahim ve Çocukları
Misafirler elini yemeğe uzatmayınca Hz. İbrahim onların melek olduğunu anladı, biraz korkmaya başladı. Melekler onu sakinleştirerek “Korkma biz Lut kavmine gönderildik” dediler. Sonra ona “Sana bir çocuk müjdelemekteyiz” diye müjde verdiler, yaşlı çift şaşırdı. Olacak şey mi! Yıllar boyunca evliydiler lakin çocukları olmuyordu.
 
Üstelik on dört sene önce Hz Sara, çocuğu olmuyor diye Hz. Hacer’i Hz. İbrahim ile evlendirmiş ve Hz. İsmail dünyaya gelmişti.

İbrahim şaşkınlığını üstünden atarak “Bana ihtiyarlık gelip çökmüşken mi müjdeliyorsunuz? Beni ne ile müjdelemektesiniz!” Melekler dedi ki “Seni gerçekten müjdeledik, ümit kesenlerden olma! Hanımı Hz Sara ayaktaydı, güldü.

Vay bana, ben kocamış bir kadın iken ve şu kocam da bir ihtiyarken doğuracak mıyım, gerçekten de bu şaşırtıcı bir şey” dedi.

Melekler onlara dediler ki “Allah’ın emrine mi şaşırıyorsunuz. Allah’ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizdedir. Ey ev halkı şüphesiz O, övülmeye lâyık olandır” dediler.

Çok zaman önceydi. Hz. İbrahim, Allah’tan salih bir evlat istemiş ve “Rabbim, bana salihlerden armağan et!” demişti. Artık duası kabul oldu. İhtiyar yaşında, önce İsmail ve sonra İshak adında iki çocuğu doğdu.

Bu iki çocuk babaları gibi salih insanlardı. Peygamberlik makamına lâyık görüldüler. Bu büyük insanlar Allah’a olan teslimiyet ve güzel ahlâkla tarih boyunca insanlara örnek ve rehber oldular.

Hz. İbrahim elini açtı ve “Hamd Allah’a aittir. O bana ihtiyarlığa rağmen İsmail’i ve İshak’ı armağan etti. Şüphesiz Rabbim gerçekten duayı işitendir” dedi.

Allah’ın razı olduğu ve insanların en üstünleri kıldığı bu insanları her namazda hatırlarız. Nasıl mı?

Allahümme Salli” ve “Allahümme Barik” dualarını okuyun, hemen anlarsınız. Evet biz her gün defalarca Hz. İbrahim’I, Hz. İsmail’i, Hz. İshak’ı ve soylarını anıyoruz ve Hz. Muhammed (sav)’in soyunun onların soyu gibi olması için dua ediyoruz. Ne mutlu o insanlara.

Hz. İbrahim sağ iken torunu dünyaya geldi. Adını Yakup koydular. Yakup İshak’ın oğludur. Sonra Hz. Yakup’tan Hz. Yusuf dünyaya geldi. Böylece peygamberler birbirini takip etti.

Hz. İsmail’in soyundan da eşref-i mahlukat Hz. Muhammed (sav) dünyaya geldi. Ne mübarek bir soy! Rabbimiz onların şefaatinden bizleri mahrum etmesin.

Onlar insanlar arasında seçilenlerin en hayırlılarıydı, Yüce Allah onlara olan nimetlerini tamamladı. Onlar ihlaslarıyla, teslimiyetleriyle, bilgileriyle, sadakatlarıyla kıyamete kadar insanlara örnek oldular.
 
En Çok Okunanlar