Xeberen Kurdi

Li Enqerê mekteb hatin tatîlkirin

Destheqê asxarî diyar bû