İlim & İrfan

El-Hasib (c.c)

Efendimiz (sav) ev hâli

Mü'min Suresi

EL-MUKiYT (C.C.)

Zümer Suresi

EL-HAFİZ (C.C.)

SÂD SURESİ

İŞLERİN ZAHİRİ VE GERÇEĞİ

El - Kebir

Saffat Süresi

Fani Dünya

EL-ALİYY(C.C.)

YA-SİN SURESİ

ÖZELEŞTİRİ

En büyük katık

Sebe Suresi